Wellbefys aktivitetstävling

Aktivitetstävling på jobbet

Starta en aktivitetstävling med Wellbefy som motiverar till bättre hälsa! Det perfekta sättet att motivera medarbetare till mer rörelse och aktivitet på jobbet.

Favicon Wellbefy
Kontakta oss
aktivitetstävling på jobbet

2500 företag har kört Wellbefys stegtävling,
40 000 människor har motiverats till bättre hälsa!

aktivitetstävlingar som motiverar
Wellbefys aktivitetstävling

Motivera medarbetare till rörelse och aktivitet genom aktivitetstävling

Aktivitetstävlingar på jobbet är ett utmärkt sätt att enkelt arbeta med personalhälsa och friskvård. För att uppnå en hållbar, växande och lönsam organisation är friska och hälsosamma medarbetare en viktig byggsten i det långsiktiga arbetet. Vi på Wellbefy är mycket stolta över att vara en del av ökad motion och träning på arbetsplatser runtom i Sverige. Vår träningsapp gör det enkelt för ditt företag att uppmuntra till motion!

Sandra Jönsson - Wellbefys CEO
Sandra Jönsson
Health manager &
Wellbefys grundare
Det är roligare att gå när man har ett mål med promenaden. I detta fall ett mentalt mål som blir visuellt på datorn. Man kan lära sig lite grann om landet genom alla små kommunquiz. Roligt att det är ett tävlingsmoment, bra att det kan vara individuellt, i lag eller hela företaget. Trevligt med vinstchanser på tidningsprenumerationer och belöningar såsom visuella medaljer och pokaler."Kajsa Bengtsson - Umeå Kommun
" Wellbefys steg- och aktivitetstävling har varit väldigt uppskattad. Det är ett stillasittande jobb för många av våra anställda. Nu under pandemin har Northmill dessutom ställt om till mycket distansarbete vilket gör att många får ännu mindre vardaglig motion. Friskvårdstävlingen har varit ett bra sätt för att kunna samla ihop teamen. Många av de anställda tycker det är kul och har tagit fler steg och rört på sig och vi kommer fortsätta med det även efter pandemin”.

Beatrice - Global HR Business Partner Northmill

Skapa gemenskap och öka den fysiska aktiviteten med Wellbefy!

I utvecklingen och leveransen av vår tjänst utgår vi ifrån två motton -  det ska vara motiverande och enkelt.
  • Många av våra kunder är redan igång med sin aktivitetstävling 3 dagar efter tecknat avtal.
  • Tävlingen stärker teamkänsla och individens hälsa på samma gång genom ett väl kombinerat tävlingsupplägg!
  • Möjlighet att följa upp och reflektera kring hälsan på arbetsplatsen med frågor. Direkt i aktivitetstävlingsappen! 
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
*Vi kommer hantera datan i linje med vår Privacy Policy.
kom igång med aktivitetstävling för organisationen

Kom igång med en aktivitetstävling!

Wellbefys träningsapp för företag är utformad för att vara så enkel och rolig som möjligt. Vår app gör det smidigt för ditt företag att komma igång med våra aktivitets- och stegtävlingar.

  1. Registrering sker genom att alla registrerar sig genom att ange företagsnamn.
  2. Aktivitetstävlingen är redo att startas! Genom den automatiska stegräknaren sker tävlingen delvis automatiskt, men vi uppmuntrar även samla poäng genom att registrera andra aktiviteter/träningspass.
  3. Pulshöjningen för passet registreras och ger poäng men även längden för för passet avgör poängen.
  4. Genom att följa aktivitetstävlingen i appen kan du jämföra och tävla med andra inom företaget. Du ser enkelt din ranking och hur det går för alla lag du tävlar emot.
Kom igång idag!
pulsmätning och medarbetarundersökning
Wellbefys helhetskoncept

Pulsmätningar med möjlighet till hälsoinsats i samma verktyg

Våra aktivitetstävlingar är egentligen bara en del av ett större helhetskoncept! Med Wellbefys pulsmätningsverktyg och medarbetarundersökningar går det även att ta pulsen på medarbetarens välmående på arbetsplatsen. Detta genom frågor kopplade till fysisk och psykosocial arbetsmiljö!

Läs mer om vår pulsmätningstjänst