1.4 miljoner svenskar upplever fysiska och psykiska besvär relaterat till sin arbetsplats. Flera känner sig ha oro, depression och sömnproblem för att gå till sitt arbete. För att organisationer ska bli bättre på sitt hälsofrämjande arbete kommer arbetsmiljöverket göra en rad inspektioner. Inspektionerna kommer anpassas efter varje enskild verksamhet. Deras syfte är identifiera olika risker, så som hot och våld, ohälsosamma arbetstider och arbetsbelastning samt kränkande särbehandling.

Det är 2000 arbetsplatser som berörs av inspektionerna och de främsta branscherna är kriminalvården, primärvården, ambulanssjukvården, på HVB-hem, reklam- och webbyråer, i teater- och kultursektorn och hos butikskontrollanter. Läs mer om det på svt nyheter.