Distansarbete är ett alternativ som fanns för många redan innan pandemin och det fanns en positiv utvecklingskurva redan då. Nu har många som kanske inte upplevt det innan pandemin varit tvungna att ge det sättet att jobba en chans. Det finns de som tycker det går strålande och andra som tycker det går rätt dåligt. En förmåga som påverkar de flesta i distansarbetet är kreativiteten. Oavsett roll, så behövs kreativitet. Det är lika viktigt för en marknadsförare som aktivt försöker skapa kreativt innehåll som för en bokförare som kanske inte ser kreativitet som en lika självklar del av arbetet. Här, i en sådan roll, handlar kreativitet snarare om att hitta effektiva lösningar för att trivas och utvecklas.

Hur ska vi förstå kreativitet? 

Om vi tittar på kreativiteten från en teoretisk synvinkel blir är det tydligt att den är viktig för alla människor på olika sätt. Det är inte bara de som är kreativa från utsidan som kan tjäna på att fortsätta vara det. Kreativitet kan definieras som förmågan eller handlingen att skapa något nytt. Det kan vara både, något som är betydelsefullt direkt, som till exempel lösningen på  ett problem, men det kan också vara något som tar tid innan betydelsen hittas. Kreativitet kan därför ofta bidra till målmedvetna lösningar. Något som stämmer men det finns mer spännande saker att upptäcka med kreativitet än det. Inom forskningen har kreativitet kommit att gå mot ett mer abstrakt och processorienterat perspektiv där kreativiteten själv är ett mål som kan uppskattas utan att bidra direkt till påtagliga resultat. Kreativitetens påverkan är därför ofta större än vad vi tror, eftersom den påverkar nästan alla människor i deras processorientering. Att försöka bibehålla kreativiteten på distans blir därför otroligt viktigt. 

En grundläggande förändring som gör att det är så tufft just nu är att hela världen, och inte bara digitala arbetsplatsen, inte erbjuder lika mycket fascinerande händelser som utlöser fantasi och kreativitet i människor som innan. För att behålla fantasi och kreativitet på jobbet krävs det att notera förändringar överallt i vardagen och ta action på det. Förändringarna kan ofta vara enkla att definiera och upptäcka, men det krävs också en viss förståelse för att inse hur stor påverkan förändringarna faktiskt har. 

Betydelsen av sociala relationer

Något som spelar en stor roll i just kreativiteten och som förändrats en del nu under pandemin och mer distansarbete är hur vi får utlopp för våra känslor. I den passiva vardagen som ofta blir vid distansarbete finns det inte lika mycket som får en att verkligen känna. Detta på grund av att vi inte har ett lika naturligt flöde av sociala relationer som på en fysisk arbetsplats. 

Detta på grund av att vi inte har ett lika naturligt flöde av sociala relationer som på en fysisk arbetsplats. 

För att förklarar närmre, kreativitet kan också ses som ett resultat av individuella och gemensamma insatser. Insatser som påverkas av interna och externa krafter. En viktigt insikt från forskning som på något sätt poängterar hur viktiga sociala kontakter är för kreativiteten. Den är, liksom många andra inre krafter överallt och går upp och ner med allt som händer i livet. Pandemin har gjort det tufft att fortsätta att vara kreativ, men genom att få vardagen att rulla på är det högst sannolikt att kreativiteten följer efter. Gemensamma insatser är avgörande för kreativiteten och det är just därför som sociala kontakter blir så pass viktigt. Att fortsätta vara socialt aktiv påverkar kreativiteten direkt då det sociala bidrar till skapandet en meningsfull vardag. Många har olika preferenser för hur de vill träffa människor nuförtiden och det är inte lätt att fortsätta vara socialt aktiv på samma sätt som innan när man jobbar på distans, men här, passande nog, måste vi bli mer kreativa. Skapa nya sätt att interagera. 

Viktigt att upptäcka känslor på egen hand

För att behålla en livlig vardag som känns betydelsefull är det viktigt att upptäcka sina känslor aktivt på egen hand. Det går att göra genom att försöka hitta till upplevelser där vi får utlopp för känslor. Kanske låter lite flummigt, men det är svårt att vara mer konkret än så. Då hur vi hittar till denna typ av upplevelser är väldigt olika. Känslorna på jobbet är viktiga för fritiden, och tvärtom. Det går inte att spendera arbetsdagen utan att vara medveten för sina känslor och bara vända det efter jobbet. Huvudet kommer att kännas likadant hela dagen, och därför krävs det uppmärksamhet för alla delar av livet. Sociala kontakter är ett väldigt bra sätt för oss att nå våra känslor och där finns också mycket potential för kreativitet. 

Mer om Otto - en av Wellbefys bloggare


Jag är en student som är väldigt nyfiken på frågor kring organisationslivet och speciellt hur människor umgås med varandra på arbetsplatsen. Hur kreativitet och innovation skapas, och på vilket sätt det kan hjälpa organisationer likaså människor. Jag läser min sista termin på ett masterprogram i service management med inriktning på kultur och kreativitet. Ett program som  ger mig möjligheten att undersöka och utveckla mitt intresse kring organisationer och kreativitet.