Det absolut vanligaste som många organisationer fokuserar på i sitt Employer Branding arbete är det externa riktningen. Alltså marknadsföringen av organisationen utåt. Det som syns genom marknadsföring och rekryteringsprocesser. Ett arbete som är viktigt - men som endast blir kortsiktigt utan det interna Employer Branding arbetet.

Internt Employer Branding arbete

Har ni som organisationen mål att stärka ert varumärke och vara en attraktiv arbetsgivare långsiktigt? En fråga som majoriteten brukar svara "ja" på. Vilket inte är konstigt då långsiktigt och kontinuerligt Employer Branding arbete ger många positiva effekter. Så väl ekonomiskt och resultatmässigt. Men för att vara långsiktigt så måste det interna Employer Branding arbetet vara steg ett i hela processen. Vi har tips på hur du ska göra detta.

Talented people need organizations less than organization need talented people

 Det interna Employer Branding arbetet innefattar arbetet med de befintliga medarbetarna och ledarskapet. Att som organisation skapa förutsättningar för att medarbetarna trivs, känner engagemang och motivation till sitt arbete. Styrkan i ett gott internt arbete består av att leva upp till löften, krav och villkor som är viktiga i medarbetarnas utveckling och prestation. De medarbetare som trivs och gillar sitt arbete och arbetsplats är de starkaste ambassadörerna och varumärkesbyggarna. De förstärker och kommunicerar kulturen till andra medarbetare men även i sina sociala nätverk.

5 STEG FÖR ETT BÄTTRE EMPLOYER BRANDING ARBETE

För att lyckas med den interna arbetet är ledarskapet en av de viktigaste byggstenarna. Något som Universum:s undersökning har visat på. Utifrån det finns det 5 viktiga ledarskaps punkter att arbeta med.

  1. Definiera och kommunicera medarbetarnas roll, och koppla målstyrningen till rollen samt arbetsuppgifterna. Satsa på meningsfulla arbetsuppgifter som i sin tur skapar ett ökat intresse och motivation.
  2. Uppmuntra till innovation och nytänkande. Våga testa nytt och undvik att inte hamna i gamla rutmönster.
  3. Arbeta för ett coachande ledarskap. Motivera medarbetarna och hjälp dom att utvecklas genom kontinuerlig konstruktiv feedback.
  4. Se, bekräfta och involvera medarbetare.
  5. Tydligt ledarskap som hjälper medarbetaren att förstå och förhålla sig till organisationens riktning.

Desto större er organisation är ju mer komplext blir det att följa upp ledarskapets effekt och lika så medarbetarnas upplevda välmående och engagemang på arbetsplatsen. Se vi till den nya generationen så blir det interna Employer Branding arbetet ännu mer relevant. Om ni önskar behålla värdefullt kompetens i organisationen.

Att använda sig av ett digitalt verktyg som hjälper er att följa upp statusen kontinuerligt är en effektiv lösning. Det hjälper även er att arbeta proaktivt. Det finns flera olika verktyg inom området. Är ni intresserade av att veta mer om vårt, så kan ni läsa mer här.