Wellbefy träffar Petra Bondeson, ledarskapskonsult och grundare av Aspekt Ledarskap. Utbildad beteendevetare med fokus inom tre områden sociologi, ledarskap och organisationsledning.

Idén till att bli konsult kom redan 1998 då jag var på en ledarskapsutbildning på Roffey Park Management Institute i England. Det var en veckas internat med många nya insikter och spännande verktyg och jag fick mycket kunskap om mig själv. Där och då bestämde jag mig för att jag någon dag vill inspirera andra till ett gott ledarskap. Nu har jag under 20 år hunnit samla på mig både utbildningar och ledarerfarenheter som ger mig en trygg bas i mitt konsultande.

Min vision är att kunna bidra till att det samhälle som vi lever i ska vara inkluderande och socialt hållbart

Ett gott ledarskap i en hållbar organisation ger många goda ringar på vattnet och sprider sig ut från företaget till familjer, vänner och omgivande samhälle. Det är därför så oerhört viktigt att ledaren känner sig trygg i sin roll och kan utöva sitt ledarskap på bästa sätt. Min vision är att kunna bidra till att det samhälle som vi lever i ska vara inkluderande och socialt hållbart. Genom Aspekt Ledarskap får jag möjlighet att göra det med utgångspunkt från arbetslivet som är en stor del av våra liv.

Vad vill organisationer oftast ha hjälp med när de kommer till dig ?

Vanliga områden är att man vill stärka samarbetet i ledningsgruppen, i teamet eller på arbetsplatsen och få ökat målfokus och engagemang. Det kan vara en organisation som behöver en nystart, är under omvandling eller att man fått in nya medarbetare och behöver få igång samarbetet snabbt. Verktygen för det är allt från inspirationsföreläsningar, individuella tester, gemensamma workshops på arbetsplatsen till chefscoaching och teamcoaching. Det är även konkreta utbildningsinsatser, inom t ex konflikthantering, kommunikation, gruppdynamik och hållbart ledarskap.

Vad är hållbart ledarskap för dig?

Att utmana sina medarbetare till att nå de gemensamma målen utan att utmana deras hälsa och välmående. På arbetsplatsen kan det rent konkret innebära att man ger chefen verktyg för att hantera sin tid och sin återhämtning, men också att bli medveten om hur man själv som ledare kan bidra till en positiv samarbetskultur med möjlighet till både engagemang, högt målfokus och resultat.

Vad är den viktigaste ingrediensen för att skapa ett starkt team?

Den viktigaste ingrediensen för att skapa ett starkt team är tillit och förmåga att hantera oenigheter på ett konstruktivt sätt. När man känner tillit i arbetsgruppen till sina kollegor och chefer ökar både produktivitet och arbetsglädje. Tilliten gör att man vågar ta tag i utmaningar på arbetsplatsen på ett konstruktivt sätt och mycket tidigare än i en grupp där trygghet och tillit saknas. Dessutom ökar lösningsfokus och måluppfyllelse genom att samarbetet blir smidigare.