Vi är ett företag som drivs av en nyfikenhet på vår omvärld där vi ständigt tar in feedback från kunder och samarbetspartners. Detta leder till en snabb utvecklingsresa och det blir viktigt att komma ihåg att förmedla värdet i alla nya funktioner och hur de kommer våra nuvarande och framtida kunder till nytta. Här ger vi er en uppdatering av vad som finns i vår tjänst idag och hur vi ser att vår tjänst kan bidra till en högre frisknärvaro och medarbetarengagemang hos våra kunder! 

-> Ladda ned vår guide från insikt till handling där vi berättar om våra funktioner och hur de med rätt användning kan hjälpa er i skapandet av en mer välmående organisation! <-

Systematiska mätningar som ger er de mest fundamentala insikterna för organisatorisk framgång

Systematiska mätningar av medarbetarengagemang och arbetsmiljö ger er fundamentala insikter för att förstå hur ni kan utveckla processer som leder till organisatorisk framgång. Framgång definierar vi som en arbetsplats där det är 100% frisknärvaro och ett engagemang som håller sig stabilt över tid. 

Framgång definierar vi som en arbetsplats där det är 100% frisknärvaro och ett engagemang som håller sig stabilt över tid. 

I Wellbefy kan ni följa resultatet av er mätning flexibelt. Vilket innebär att resultatet går att se på olika nivåer och grupper i organisationen. Nivåerna i form av olika team. Likaså filtrering av resultat i olika grupper, grupper som ni själva kan skapa. Exempel på grupper är roll, geografisk plats, ålder etc. Den gruppering som passar er verksamhet och som är intressant för er att följa resultatet inom. Ni kan även följa resultatet för en specifik mätning samtidigt följa värdefulla nyckeltal på en aggregerad nivå. Varför blir detta viktigt? Något som är otroligt viktigt för att skapa en vad vi tidigare definierat som en framgångsrik arbetsplats är att arbeta inkluderande. Det vill säga se hela organisationen och olika faktorer som kan leda till ojämställdhet. 

Strategiskt arbete genom ett tydligt fokus på de nyckeltal som ger värde i just er organisation

I ert strategiska arbete för att skapa en mer framgångsrik organisation med hög frisknärvaro och engagemang blir det viktigt att definiera viktiga nyckeltal för er. 

I Wellbefy kan kan ni bland annat följa större nyckeltal som engagemang, ledarskap och medarbetarskap baserat på forskning. Ni kan även skapa egna nyckeltal. Vår rekommendation är att ni ska välja ut minst tre nyckeltal att följa upp regelbundet i er ledningsgrupp och vid dialog med ledarna. Nyckeltal som är viktiga för er och gärna i kombination med den procentuella närvaron hos er. Gärna som minst månadsvis. 

Vår rekommendation är att ni ska välja ut minst tre nyckeltal att följa upp regelbundet i er ledningsgrupp och vid dialog med ledarna.

Därifrån sätter ni, med hjälp av vår benchmarking, mål på vilket resultat ni vill uppnå eller upprätthålla. Både i organisationen i stort men också på teamnivå. Beroende på utmaning kan HR och ledare koppla samman sitt operativa arbeta med det målsatta resultatet. 

Fokus på det operativa arbetet - inte det administrativa

En mätning där resultat inte följs upp kan lika gärna bli ogjord. Då själva syftet med en medarbetarundersökning är att ge medarbetarna en möjlighet att bli hörda och tycka till. För oss är det därför viktigt att leverera ett verktyg där fokus är på action och inte administration av verktyget. Så att ni kan lägga tid på det operativa arbetet. Vilket är det arbete som gör skillnad för medarbetarengagemang och arbetsmiljö. 

För oss är det därför viktigt att leverera ett verktyg där fokus är på action och inte administration av verktyget.

Wellbefy strävar alltid efter att vara ett så enkelt och smart verktyg som möjligt. Det genom att ni snabbt ska kunna se resultatet i realtid, där verktyget hjälper er att identifiera era styrkor och utmaningar. Genom tydliga färger och heatmap hjälper det er att fokusera på rätt saker.

Wellbefys heatmap

Ett verktyg för hela organisationen

Ett team är sällan det andra likt. Ledarskap, arbetsuppgifter och medarbetarna är det som präglar varje team. Det blir viktigt att arbeta med datan på olika nivåer och se hur organisationen i vissa skeden är mer decentraliserad och i andra mer centraliserad. Att varje medarbetare är en viktig byggsten. Med andra ord (för att göra det lite flummiga mer greppbart), vi ser att ett verktyg som ger data till alla, är det verktyg som bygger de mest framgångsrika organisationerna. 

...vi ser att ett verktyg som ger data till alla, är det verktyg som bygger de mest framgångsrika organisationerna. 

I Wellbefy kan du som VD eller HR kan du snabbt se resultatet i varje team i form av en heatmap. Vilket hjälper er att göra rätt insats på rätt ställe. Ta rätt dialog med teamet som behöver det just då. 

Varje ledare och medarbetare kan även följa utmaningarna som finns i teamet just nu. Vilket hjälper ledaren att ta rätt dialog med teamet vid rätt tillfälle. Under varje område kan ledarna få tips och tankar om action. Ledarna kan också skapa åtgärdsplan direkt i verktyget. På det sättet identifiera utmaningen just nu och dokumentera en plan för förändring. Er HR eller Wellbefys egna experter kan också skapa åtgärdsplan för hela verksamheten eller skapa och tilldela en åtgärd till en ledare.

Även medarbetaren själv har tillgång till sin egen data och kan på så vis få en större förståelse för sitt egna engagemang och trivsel på arbetsplatsen. 

(!) Det är viktigt att verktyget inte tar bort era fysiska dialoger, utan snarare gör dom smartare, genom att ni pratar om rätt saker.