Friskvårdsbidraget är en förmån som idag mer eller mindre finns inom nästan alla organisationer, allt från 500 kr till 5 000 kr. Syftet med friskvårdsbidraget hos de flesta organisationer är att skapa mer hälsosam personal med hopp om att reducera antalet sjukskrivna. Men blir personalen mer hälsosam? Minskar sjukantalet på grund av friskvårdsbidraget? Sanningen är att det krävs mycket mer än att erbjuda ett friskvårdsbidrag. Trotts detta är friskvårdsbidraget självklart en viktig förmån, en förmån som skulle kunna hanteras värdefullt på flera olika sätt i en organisation.  

1. Summa

Friskvårdsbidragets summa varierar kraftigt mellan organisationer. Faktumet är om det ska komma till användning i en större utsträckning behöver summan vara tillräckligt hög. Idag kostar ett årskort på ett gym minst 2 500kr. Om organisationen vill nå de som inte redan tränar är tipset att se över friskvårdssumman. Den som inte har för vana att träna kommer troligtvis inte lägga ut en krona extra för att köpa sig ett gymkort. Se över de närliggande gymmen, vad har de för priser och om det finns möjlighet till goda samarbeten som kan ge era anställda ett rabatterat pris.

2. Kommunicera

Det är vanligt att organisationer inte förmedlar existensen av friskvårdsbidraget tillräckligt.  Det nämns oftast en gång vid början av en anställning. Om personalen har tur så kanske ett meddelande landar mailkorgen en gång per år för att påminna om att använda det. Bli bättre på att kommunicera ut värdet, varför ni som arbetsgivare erbjuder det. Förhoppningsvis kommer fler av era anställda ta ut förmånen.  Syns det inte finns det inte.

3. Enkelt användande

Det ska vara enkelt att ta ut friskvårdsbidraget. Hos många organisationer är denna process alltför komplicerad. Massor av papper som ska fyllas i och därefter ska det skickas till HR och ibland till ett externt företag som i sin tur ska godkänna. Under tiden ligger troligtvis den anställde ute med en del pengar i väntan på sitt godkännande och till nästkommande lön.

4. Mätbarhet

Hur många använder friskvårdsbidraget hos er? Det är en fråga som tyvärr väldigt få organisationer har koll på. Komplexiteten ökar när HR som ansvarar för personalen och friskvårdbidraget inte kan se det i sina egna system, utan behöver kontakta lön/ekonomi för att få ut siffran. Komplexiteten som finns mellan HR och lön/ekonomi är dock en helt annan diskussion. För att kunna arbeta proaktivt med hälsa blir det värdefullt att synliggöra användarantalet. För att ta det ytterligare ett steg finns det ett värde i att veta hur många som använder det i praktiken. Alltså hur många tar ut förmånen och hur många använder det till regelbunden träning.

Se över er summa på friskvårdsbidraget, kommunicera mer om förmånen och gör den enkel att använda. Ta tiden att mäta användningen av det, informationen kan hjälpa er att förstå och kunna arbeta proaktivt med hälsa. Exempelvis kan ni jämföra antalet användare med sjukfrånvaromängden, kanske finns det en röd tråd.