16% av alla svenskar är engagerade på sin arbetsplats. Om vi kan väcka större engagemang så kan vi få en ökad lönsamhet, men hur?

Helsingborgs stad har hittat en lösning genom gamification. De har gamifierat medarbetarskap genom ett spel med fokus på att öka förståelsen till värdegrund och kultur. Genom spelet hoppas de på att kunna öka engagemang. Långsiktigt blir det viktigt att mäta resultat, och då mäta olika parametrar. Vi är stolta över att vi har byggt ett verktyg som mäter just detta.