Att genomföra satsningar för att främja personalhälsan gör nog de flesta organisationer på ett eller annat sätt, genom exempelvis friskvårdsbidrag, stegtävlingar eller frukostar. Frågan är: vad får satsningarna för resultat? Och vilka resultat önskar organisationen att se? Anledningarna till investeringen i hälsofrämjande arbete brukar vara två, dels att öka attraktionen till organisationen, samt öka personalens trivsel på arbetsplatsen. Sett till attraktionen och Employer Branding kommer den troligtvis bli förstärkt. Trivsel kommer stärkas till viss del men frågan är hur långsiktigt och i vilken utsträckning?  

Gör satsningar som ger resultat

Förmåner fungerar bra när de faktiskt används. Fler anställda kommer med högsta sannolikhet att bruka förmånen om organisationen regelbundet kommunicerar ut möjligheten till förmåner till sina anställda. Desto mer kommunikation- desto bättre verkan. Förmåner blir många gånger en förklädnad av ett passivt personalhälsoarbete. Många organisationer nöjer sig med att endast erbjuda förmåner, men att faktiskt praktisera dem är en annan sak. Att skapa trivsel är mer komplext,  trivsel är så mycket mer än bara förmåner, och är en fundamentalt viktig del i hälsoarbetet. Om en organisation har som syfte att tjäna på sina hälsosatsningar i stora loppet behövs det prioriteras.


Förmåner blir många gången en förklädnad av ett passivt hälsoarbete på arbetsplatsen

Många organisationer föredrar snabba resultat istället för att satsa långsiktigt. Resultat som mångt och mycket handlar om ökad vinst och intäkt. Samtidigt vet vi att de som ska uppnå resultatet är de anställda. Om personalen inte mår bra kommer de inte prestera och troligtvis inte uppnå de önskade resultaten. Att våga satsa helhjärtat på personalen och att ha dem i fokus kommer att generera ett bättre resultat långsiktigt. Ett arbete som inte görs över en natt utan ett arbete som tar tid och det är viktigt att våga satsa den tiden.

Arbetsgivare har blivit bättre på att implementera olika hälsosatsningar. Men hälsosatsningarna i sig betyder inte att personalen prioriteras först.  Det krävs mycket mer och handlar om attityd, kultur och struktur.