Wellbefy träffade Ann-Louise Åkerberg, grundare av Harmony & Health. Utbildad stresspedagog med kognitiv inriktning, instruktör i mindfulness samt diplomerad massör. Vi frågade Ann-Louise om hennes bästa tips för att skapa en naturlig återhämtning för individen och organisationen, och såklart vad hennes syn på hållbart ledarskap är!

Vad är hållbart ledarskap för dig?

Hållbart och hälsofrämjande ledarskap är en väldigt viktig del i en organisation om den ska vara hållbar, effektiv och lönsam.Vi pratar ofta om chefers ansvar för en bra arbetsmiljö, men hur ser chefens egen arbetsmiljö ut? Får chefen rätt förutsättningar för att skapa en hållbar arbetsmiljö och hållbart ledarskap för andra?

Som chef behöver du lyssna in och se dina medarbetare. Vara närvarande, visa engagemang & tillit. Få med dig dina medarbetare

För att vara en bra chef som kan ge ett hållbart ledarskap, behöver du ha rätt kompetens, men du måste också ha en tydlig roll där du väl känner till vad ditt uppdrag är. Du ska veta vilket ansvar och vilka befogenheter du har. Även viktigt att ledningen visar sitt stöd och tillit till det du som chef åstadkommer. En god kommunikation är A och O.

Som chef ska du sedan i din tur vägleda dina medarbetare, få dem engagerade och vilja vara en del av företaget. Se personalen som företagets viktigaste resurs. Som chef behöver du lyssna in och se dina medarbetare. Vara närvarande, visa engagemang & tillit. Få med dig dina medarbetare. Du måste vara tydlig i vad de har för roll och arbetsuppgifter samt ha en bra och informativ kommunikation er emellan.

Hur kan återhämtning bli en naturlig del av organisationskulturen?

Som jag var inne på tidigare, medarbetarna är företagets viktigaste resurs. Sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa har ökat dramatiskt de senaste åren - där akut stressreaktion nu är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige. Det är oerhört viktigt att få in återhämtning i företagets kultur som en del av arbetsdagen. Stress i sig är inte farligt, utan det är brist på återhämtning som gör medarbetare sjuka. Det är viktigt att sprida kunskap och få fram förståelse för hur viktig återhämtning är och hur den kan bidra och gynna både personal och affärsverksamhet. Att det idag ges alldeles för lite möjligheter och tid till återhämtning på arbetsplatser, tror jag ofta beror på osäkerhet och okunskap om hur vi ska gå till väga och vikten av betydelse. Ta tag i det och ge dina medarbetare möjlighet och förutsättningar för återhämtning och du kommer bli positivt överraskad av resultatet!

Tillsist, skulle du vilja ge oss tre enkla tips som kan hjälpa en till bra återhämtning?

1) God sömn! Absolut viktigaste återhämtningen.

2) Starta morgonen med att planera dagens återhämtning istället för att planera alla ”måsten”. Lägg gärna in påminnelser i mobilen.

3) Försök kom i kontakt med din andning så ofta som möjligt under dagen i det du gör. Att följa några andetag hela vägen in – och hela vägen ut. Det hjälper dig vara mer närvarande och bidrar till att du mår och fungerar bättre.