Hur stärker jag välmåendet på distans? och hur har det förändrats i mitt team under pandemin och den förändrade arbetsplats som vi ser? Det är två frågor som nog många ledare har börjat fundera lite mer över efter en längre tid med distansarbete. För många ledare så har det känts som en ny stor utmaning att leda på distans. Ledaren måste bland annat kunna förlita sig på att medarbetaren vågar berätta hur hen mår till en mycket större utsträckning än tidigare. Tidigare, i de mer fysiska rummen var ju signaler såsom kroppsspråk, närvaro på arbetsplats eller dialoger kring fikabordet indikationer på måendet. Ett rum som försvunnit nu för många. Frågan är, hur skapar vi detta rum digitalt? 

Vikten av att känna ett sammanhang 

Genom att skapa utrymme för reflektion så kan det bli lättare att skapa de rätta förutsättningarna för medarbetaren och organisationen att bli starkare tillsammans i förändringar och utmaningar. Så vad är egentligen reflektion? Reflektion är att utveckla sin kompetens från vår egen vardag och börja se och förstå varför vi  beter oss på ett visst sätt. Att arbeta med reflektion i en organisation handlar alltså om att reflektera kring arbetsdagarna och hur vi samverkar. Vad det är som fungerar och varför det gör det. Vad det är som inte fungerar och varför det inte gör det. 

En bevisat bra modell att reflektera utifrån för att förstå välmående är känsla av sammanhang (KASAM). Detta då KASAM skapar förståelse för hur medarbetaren mår psykosocialt och hur en ska arbeta med stresshantering och engagemang. Modellen utgår ifrån tre dimensioner: meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Meningsfullhet, beskrivet som något som upplevs när de utmaningar som människor stöter på är värda att engagera sig i. Begriplighet, som i att det som händer inom och utanför individen är begripligt, strukturerat och går att förutse. De flesta människorna mår bäst av regelbundenhet i vardagen. Hanterbarhet, som i att ha rätt resurser tillgängliga vid motgångar som förenklar hanteringen av händelsen.

Kostnadsfri grupp- och ledarskapscoachning med Johan vår organisationspsykolog

Ta pulsen på medarbetarnas upplevelse av ledarskap och gruppkänsla med Wellbefy och få 2-3 kostnadsfria punktinsatser med vår organisationspsykolog! Läs mer om erbjudande här!

Börja arbeta med känsla av sammanhang för att stärka välmåendet på distans.

Här kommer fyra handfasta tips på hur ledare och HR kan implementera metoden i sitt organisationsarbete!

1) Dagliga, som minst veckovisa team-dialoger. Där fokus ligger på att identifiera utmaningar och hur de upplevs. Hur kan utmaningar vändas till positiva? Kan ni ge varandra beröm kring hur ni tidigare vecka har hanterat en utmaning? 

2) Hjälp medarbetaren att prioritera, blir svårare att bolla spontant hemifrån. Det kan därför behövas mer av en struktur för just detta än vad som behövts innan. 

3) Se till att skapa trygghet genom att vara transparent och öppen som ledare, våga visa dig sårbar så att dina medarbetare kan göra detsamma. Se tidigare inlägg. 

4) Hur kan du som ledare hjälpa medarbetaren till en mer regelbunden vardag i hemarbete? Våga lyfta frågor kring pauser, kost och aktivitet hemifrån. Hur kan medarbetaren skapa en bra vardag i den nya kontexten? Hur kan hen sätta strukturer?