I förra veckan skrev Irish tech news att HR-tech marknaden är en av de marknader som kommer att få in mest investering och kapitalresningar under de kommande fem åren. Superkul och i tiden tycker vi såklart, men hur kommer utvecklingen att påverka dig som arbetar med HR? 

Vi tror att det kommer att bli en mycket positiv påverkan på det sättet att intresset inom tech kommer från att fler och fler inser värdet i att ha en HR-funktion. Att HR ska sitta med i ledningsgruppen kommer snart inte längre vara en fråga, det kommer vara ett faktum. Samtidigt ser vi allt mer HR-titlar poppa upp. Det är mycket fokus på medarbetarupplevelse och kompetensförsörjning här, något som också speglas i HR-tech utvecklingen. 

Irish tech news förutspår nämligen att mycket av de tech lösningar vi kommer att se kommer att hjälpa HR i kompetensförsörjning - talent management - arbetet samt effektiviseringen av kommunikation. Susanne Jeffrey från Accenture säger samtidigt i tidningen Silicon Republic att framtiden inom HR-tech handlar om att hjälpa företag med transparens och medarbetarupplevelse. Komma ihåg att det är en mänsklig koppling. 


“We can design what we think are the most streamlined, people-friendly processes, but ultimately we have to see past the process to look at the experience that it is driving. We need to really understand what is important to our people and focus on solving for what matters most. Only then can we drive real value to our people.”

Susanne Jeffrey, global employee experience director, i tidningen Silicon Republic. 

Så, för att svara på frågan,
vad innebär det för dig som sitter i en HR-roll? Vi skulle säga att det handlar om att hålla sig uppdaterad och va införstådd i att allt mer kommer bli digitaliserat och effektiviserat. Mycket av de tidigare adminstrativa uppgifterna kommer säkerligen nästan försvinna helt. Istället kommer fokuset ligga på strategier för att skapa en så bra medarbetarupplevelse som möjligt, och att i den processen välja rätt verktyg och skapa integreringar som passar er organisation. Inte glömma att tekniken bara finns till för att hjälpa, ett starkt humankapital kommer alltid behöva en mänsklig touch för att kunna vara på topp!