Hur mäts en VD:s prestation? Om en VD endast skulle mätas på hur medarbetarna mår vad hade det gett för effekt på organisationen?

Låt oss leka med tanken...

att människan i en organisation kan ses som en maskin… Många organisationer är starkt beroende av sina maskiner. I affärsprocessen skulle det vara extremt problematiskt om maskinerna endast gick på 60% av sin fulla kapacitet. Det hade varit förödande och väldigt kostsamt. I de här organisationerna blir återkommande kontroller och tydlig åtgärdsplan vid maskinhaveri en självklarhet. Likaså strategier för att optimera och skapa förutsättningar för att maskinerna ska fungera till 100%. Inga konstigheter i detta resonemang alls. Men tar vi verkligen hand om människorna på samma genomgående och nogranna sätt i en organisation där anställda snarare än maskiner är drivkraften?

I majoriteten av alla organisationer är medarbetarna en human “maskin”, skapare och tillverkare som bidrar till ekonomisk tillväxt. De kan antingen prestera till 60% av sin fulla kapacitet eller prestera optimalt och närma sig 100%. Det innebär att alla medarbetare kan nå hög prestation och effektivitet om förutsättningarna finns. På samma sätt som det finns återkommande kontroller, åtgärdsplaner och strategibyggande för maskiner borde det finnas för människor. Tyvärr är det inte alltid fallet.

...alla medarbetare kan nå hög prestation och effektivitet om förutsättningarna finns

En VD får ofta lämna ett företag på grund av att hen inte har följt reglerna eller uppnått den vinst som var planerad. Får en VD lämna ett företag när inte humankapitalet är på förväntad nivå? Tänk om en VD också hade fått lämna sitt uppdrag om siffror kring medarbetarnas välmående var alldeles för låga. Det borde inte vara mindre än en självklarhet. Att optimera och att vara så effektiva som möjligt i våra arbetssätt präglar de flesta organisationer. Vilket inte är fel eller lustigt på något sätt. Vägen för att effektivisera och optimera ser dock olika ut.

3 självklarheter för alla VD:ar att börja prioritera helst igår:

1) Bidra till en sund företagskultur och strukturer som ger förutsättningar till känslan av meningsfullhet, empowerment, tillit och gemenskap.

2) Skapa arena för dialog, reflektion och feedback.

3) Mät och följ upp systematiskt hur medarbetarna mår fysiskt och psykosocialt.