Hur skapas en positiv medarbetarupplevelse i de förändrade omständigheter som vi ser? Det svarar Karsten på, en av våra medgrundare och även people culture ansvarig på Mindpark! 

Karsten Deppert - People and Culture ansvarig på Mindpark. En verksamhet på 18 anställda med ett flertal av kreativa co-working och eventplatser.

 

Hur har ändrade rutiner och förhållanden på arbetsplatsen påverkat medarbetarupplevelsen på Mindpark?  

Vi ser att behovet av att ha högt förtroende har blivit viktigare under pandemin, och kommer förbli det även framöver. Permittering har ställt högre krav på hela organisationen. Det har varit mindre att göra, men samtidigt mindre tid. Att alla har velat kämpa och göra det bästa av situationen har varit viktigt. Detta kommer kvarstå under hösten, och bli ännu känsligare i och med det under våren har satts nya rutiner, som kommer behöva förändras.

Hur ser du att Wellbefy hjälpt till att stärka medarbetarupplevelsen under detta år?

Att med hjälp av Wellbefy ha koll på hur de anställda mår och har det i dessa tider har varit väldigt värdefullt, speciellt för mig som yttersta ansvarig. Det är svårt att följa upp alla medarbetare, och att kunna få en känsla för status i hela organisationen har hjälpt mig bli en bättre ledare i dessa tider. 

Vad är ditt bästa tips till andra organisationer med liknande utmaningar? 

Jag tror att just fokusera på att skapa och ha förtroende är det viktigaste i dessa tider. Att våga lita på alla medarbetare, och underlätta för alla att göra det bästa av sin egna situation. 

Om Mindpark

Mindpark är flera coworking platser i södra Sverige, som blivit utsedd till bäst i Norden och en av de bästa i världen. De har både kontorshotell och mötesrumkonferensrum i städer så som Malmö, Lund och Helsingborg.

Kom i kontakt med
Team Wellbefy!

Vårt team har en stor kunskap om medarbetarupplevelse kopplat till beteendevetenskap, teknik och health management.

- Stärk teamkänsla, engagemang och välmående! 

- Skapa reflektion och medvetenhet hos medarbetaren
för ett större självledarskap! 

- Stärk ledarskap och medarbetarskap med realtidsinsikter! 


Founders Alliance nominering 2019 & 2020
"För förmågan att utveckla produkter och tjänster som sysselsätter människor samt bidrar till nytta för kunden"
*Vi kommer hantera datan i linje med vår Privacy Policy.