Hur stärker man känslan av sammanhang vid hemarbete? Under ett webinar bjöd vi in Wellbefys organisationspsykolog Johan Lundberg för att få konkreta tips och diskutera denna högst aktuella fråga.

Trots att arbetsprestationen oftast fungerar bra hemifrån så påverkar distansen oss mycket på ett socialt plan. En arbetsdag består vanligtvis av kommunikation, relationsbyggande och socialt arbete vilket vi nu måste ersätta och kompensera för. Vi vill öka känslan av sammanhang (KASAM) och tillfredsställa våra gamla behov med hjälp av nya verktyg och lösningar.

Johans fyra tips på att bygga teamkänslan på distans:

1) Arbetets utformning - Designa om arbetsuppgifter för att tvinga fram social kontakt som bygger på teamkänslan.

2) Kommunicera annorlunda och mer - Gör ett veckomejl till ett veckomöte och ett telefonsamtal till ett videosamtal för ökad social kontakt! 

3) Schemalägg teamtid - Planera renodlade träffar för att småsnacka och följa upp med varandra. T.ex. digitala fikor, aws, morgonincheckningar.

4) Gemensamt mål och syfte - Diskutera det gemensamma målet för att stärka, bygga och behålla teamkänslan!

Tips på teamaktiviteter från deltagare! 

Även de som deltog kom med bra tips på olika former av teamaktivitet. Vi sammanfattar några av de tips vi fångade upp nedan!

- Digital matlagningskväll med arbetsteamet en dag i veckan är en perfekt aktivitet för att öka teamkänslan och dela sina bästa recept. En person i teamet ansvarar för att dela recept tidigare under veckan för att sedan laga maten tillsammans över Teams eller Zoom.

- Digitalt rörelsepass en kvart varje morgon är effektivt för att få igång kroppen och snacket efteråt.

- Om man vill ha digitala aws på ett lite roligare sätt är https://getmibo.com/ ett bra tips. Det är som ett videosamtal fast man är i en robot, det ger en bättre live-känsla och blir lite mer intimt.

- Digitala escape rooms för att bygga på ditt teams kunskaper och teamkänsla!

Såklart vill vi lyfta styrkan i att ständigt göra nutidsanalyser för att få en bättre förståelse för hur alla mår och på så vis också hur ni kan stärka bland annat teamkänslan. En pulsmätning, en mer frekvent medarbetarundersökning egentligen, är ett bra sätt att göra detta på. Kontakta gärna oss så kan vi berätta mer om Wellbefys pulsmätningar. Här kommer Johan in just nu och ger vid 3 tillfällen grupp- eller ledarskapscoahning till er!