Contentor är ett företag som arbetar med just vad det låter som - Content. De skriver och översätter texter för olika syften oftast kopplat till sökoptimering och webbsidor. Rabie har det övergripande ansvaret och enligt han själv är hans yttersta arbetsuppgift att vara ett så bra stöd som möjligt för alla medarbetare. Det handlar huvudsakligen om att öppna upp för frihet för att skapa en hållbar och utvecklande arbetsplats. Något som uppnås när vi förstår relationen mellan medarbetaren och teamet och kan prata om organisationsvärdet på ett bra sätt.

Teamkänslan är viktig

Det krävs ingen professor för att konstatera att ensam är man stark men när vi är flera så är vi väldigt mycket starkare. Nyckeln till framgång i ett team är att förstå språkets betydelse men även att kunna sätta en bra agenda. Alla ska veta vad vi fokuserar på just nu. Det blir därför viktigt att ha teammöten där snacket går kring det proaktiva. På vilket sätt var jag proaktiv i förra veckan? Hur är jag proaktiv nu? Vad har jag för gameplan framåt? I bästa världen är vi före oss själva, flera månader framåt. Så att vi lättare kan se hela bilden. Ta kontroll över vår tillvaro, inte tillåta tillvaron ha kontroll över oss själva.

Fyra viktiga dimensioner i medarbetarskapet

Det är viktigt att komma ihåg att medarbetaren också är en människa. Enligt Rabie behövs fyra dimensioner balanseras för att vi ska må bra. Den första dimensionen är kropp och hälsa, att vi mår fysiskt bra. Den andra är det mentala och känslan av att utvecklas, med andra ord kompetensförsörjning. Den tredje handlar om det sociala, vi måste trivas på arbetsplatsen. Den fjärde dimensionen handlar om det andliga och själsliga, finner vi mening på jobbet? Dimensionerna kan beskrivas som ett lapptäcke, det är inte alltid som fötterna är täckta, som alla dimensioner är uppfyllda. Det handlar snarare om att få en alignment i de fyra. Ett svårt och komplext arbete men värdet är stort om medarbetaren kan reflektera kring dessa olika dimensioner och hur det påverkar arbetsinsatsen.

Vad och varför mindre fokus på hur

Det är viktigt med mål men det borde vara ett större fokus på vad och varför menar Rabie. När huret lämnas öppet för medarbetaren själv att tolka öppnar det upp för en större frihet och kompetensutveckling och som i längden leder till ökad tidseffektivitet. Något som gör att Rabie kan lägga sin tid på att uppnå visioner och arbeta med det proaktiva snarare än att släcka bränder. Sen varierar det beroende på individ, vissa kanske behöver mer stöd än andra, särskilt i början. Sedan kanske det övergår till mer av en coachning som övergår till att enbart delegera och ge ett vad och ett varför.