Ludvig Granberg, Entreprenör och investerare, ger oss sina tankar kring medarbetarskap kopplat till värdegrunder och tillväxt.Ludvig har en lång erfarenhet inom ledarskap. Han arbetade under tio års tid som VD på bolaget Hemsida24, som han även grundade. Under den tiden växte företaget från noll till 20 medarbetare.

Hur skapar man en arbetsplats där alla efterlever värdegrunderna?

Jag tror att det är viktigt att förstå att på ett litet företag är det du som ledare eller entreprenör som är värdegrunden. Medarbetarna kommer göra som du gör oavsett vad det står på lapparna på väggarna eller i en handbok. När man växer finns det dock en chans att formalisera detta. En viktig poäng med värdegrunden är att medarbetare ska kunna agera efter den och fatta vissa typer av beslut utan att du som ledare är närvarande. Om de agerar enligt era värdeord och med sitt sunda förnuft ska de helt enkelt vara någorlunda rätt på det.

I det lilla företaget är det viktigt att komma ihåg att det är du som ledare som är värdegrunderna

Medarbetare ska också kunna hålla dig som ledare ansvarig inför värdeorden. Lever du upp till dem? Hur lever det senaste beslutet på bolaget upp till dem? Det ställer alltså en hel del krav på dig som ledare att jobba med detta på ett seriöst sätt men ni får också en konsekvens i ert arbete som kan hålla i sig i takt med att bolaget växer. Vidare behöver man komma tillbaka till värdegrunden minst ett par gånger per år och gå igenom den. Ställa den i relation till hur verksamheten bedrivs och undersöka om den fortfarande (förhoppningsvis) är relevant.

Hur ser du på värdeord kopplat till välmående medarbetare?

Om ni har kloka värdeord och en sund kultur på bolaget leder det till att medarbetarna kan känna sig tillräckliga utan att jobba ihjäl sig. Det finns helt enkelt andra värden än enbart resultat. En sund kultur låter medarbetarna må bra samtidigt som man strävar efter goda resultat. Det finns alltså en risk att man tappar för mycket fokus på resultaten vilket kan äventyra bolagets framgångar. Så försök att hitta rätt. Vi hade fem värdeord på mitt senaste bolag och vissa handlade mer om balans och respekt och andra mer om hur vi skapar framgång.

Tre steg i värdegrundsskapandet:

1) Forma små grupper eller låt alla individuellt skriva ner vilka värdeord de tycker att bolaget står för idag och vilka värdeord de skulle vilja se att bolaget står för.

2) Låt sedan ledningsgruppen eller en utvald grupp sammanställa, forma och välja ut de värdeord som ska bli bolagets. Det är kritiskt att du som ledare/entreprenör är med i den här gruppen och du måste på riktigt tycka att de värdeord som ni beslutar är bra, rimliga och er väg till framgång. Om inte du tror på dem kommer ingen att göra det.

3) I nästa steg måste de förankras med alla på bolaget. Hur lever vi upp till just dessa idag? Vad behöver vi ändra? Vad kan den förändringen leda till?

Tre snabba tips (vi gillar tre):

- Tänk på att du som ledare och entreprenör är värdegrunden på ett litet bolag.

- Formalisera värdegrunden senast när ni är 8-10 medarbetare.

- Var övertygad om att värdegrunden är med och skapar framgång och involvera medarbetarna i arbetet.