Vi fick chansen att prata med Thomas, VD på Avantime och en av våra användare! Thomas berättar om hur Avantime använder sig av pulsmätningar för att kunna som Thomas själv säger det “känna pulsen” ute i organisationen från ett ledningsperspektiv. 

“Med vår distribuerade leveransmodell baserat på ett leveranscenter i Stockholm och 3 tekniska hubbar/orter är vår utmaning att hela tiden ”känna pulsen” ute i organisationen från ett ledningsperspektiv. Wellbefy hjälper oss att hela tiden ligga nära medarbetaren och fånga in känslor, upplevelser, arbetsbelastning veckovis. Det har blivit en viktig grundpelare i våra  olika organisatoriska och arbetsrelaterade beslut”

Thomas - VD på Avantime

Thomas berättar att det bland annat hjälpt dem i beslut om nödvändiga förändringar i organisationen. Förändringar så som införande av en motionstävling, utbildningsinsatser och ett större arbete med Avantimes strategi, vision och mål.

Thomas berättar även att pulsmätningarna gör det möjligt för Avantime att göra vissa punktvisa ”pulsmätningar” för att följa upp aktuella frågeställningar kopplade till arbetsmiljön. 

Till exempel nu under de förändrade arbetsrutiner som kommit med pandemin har pulsmätningarna visat att många av de anställda föredrar att arbeta hemifrån. Nu kollar Avantime på hur det kan bli något permanent, när en del av arbetstiden kan ske i hemmiljön. 

Kom i kontakt med
Team Wellbefy!

Vårt team har en stor kunskap om medarbetarupplevelse kopplat till beteendevetenskap, teknik och health management.

- Stärk teamkänsla, engagemang och välmående! 

- Skapa reflektion och medvetenhet hos medarbetaren
för ett större självledarskap! 

- Stärk ledarskap och medarbetarskap med realtidsinsikter! 


Founders Alliance nominering 2019 & 2020
"För förmågan att utveckla produkter och tjänster som sysselsätter människor samt bidrar till nytta för kunden"
*Vi kommer hantera datan i linje med vår Privacy Policy.