Mental träning plus kampsport blir Mindkicker, och namnet på Jonas Fröjds och Rebecka Gabrielssons koncept. Men vad innebär det egentligen att vara en Mindkicker? Vi träffade Jonas och pratade om hur vi kan börja utöva mental träning för att prestera och skapa mer lönsamhet både i privatliv och i arbetsliv. Trots allt som Mindkicker själva menar, det är när vi mår bra som vi kan ge tillbaka till samhället.

Arbetslivet borde lära sig av människor som är världsmästare

Konceptidéen föddes genom möten med flera olika världsmästare. Vad är det som gör att dessa människor blir så bra på det de utövar? Enligt Jonas och Mindkicker finns det ett svar de alla har gemensamt: mental träning tillsammans med fokus, respekt och disciplin.

"Genom att använda kampsporten som ett verktyg för att få in mer österländsk visdom och elitidrotiskt tänk i arbetslivet hoppas han på att kunna förändra individen i organisaitonens självkänsla"

Detta låg även nära Jonas rötter i den österländska kulturen och hans passion för kampsport och han såg en möjlighet. Genom att använda kampsporten som ett verktyg för att få in mer österländsk visdom och elitidrotts tänk i arbetslivet hoppas han på att kunna förändra individen i organisationens självkänsla. Idag presterar de flesta bara 80% av sin fulla kapacitet på grund av stress,

Jonas vill se en förändring där medarbetare hittar till 100% och kan släppa den många gånger onödiga stressen som vi möts av i det dagliga arbetet. Om världsmästare kan plocka bort den mentala stress de känner inför en tävling för att prestera 100% borde andra också kunna det. Det är bara en fråga om attityd och att aktivt arbeta med hjärnans olika kapaciteter och återhämtningen.

tre steg till mentalt starkare medarbetare

Så hur skapar vi större mentalt välmående och sänker stressen på arbetsplatsen rent konkret? Jonas menar att först av allt måste människor kunna tygla och förstå sina känslor för att kunna säga nej och på så vis må bättre. Det finns många olika sätt att nå dit. Jonas har valt ut tre första steg till oss att ta med.

Steg 1 - Få en insikt

Många har inte riktigt lärt sig att verkligen känna efter hur de mår. När vi får frågan hur mår du? Menar Jonas på att det är många som bara svarar utifrån sitt undermedvetna. “Vi har lärt oss att säga att vi mår bra tills den dagen vi går in i väggen.” Medarbetare måste få chansen att hitta från sitt undermedvetna till sitt medvetna och lyssna till sina hjärtan. Detta skapar större integritet och självkontroll. Med dagens teknik blir det lättare att kunna förstå hur allt hänger samman. “När du ser det så tror du på det. Går man till läkaren och ser att EKG:et inte ser bra ut, gör man ofta något åt saken.” Dessutom finns det sätt att kontrollera och kolla hälsan själv med pulsklockor osv. Detta underlättar likaväl för individen som för organisationen i det proaktiva hälsoarbetet. En organisation kan alltså förebygga välmåendet snarare än att arbeta med reaktiva åtgärder så som att hjälpa någon tillbaka från en sjukskrivning.

2) Öva på reflektion

Jonas känner ingen han har introducerat reflektionsarbete för som mår sämre. Vi alla reflekterar, men att faktiskt göra något med det och komma till en större insikt är det Mindkicker vill åt. Det viktiga är att man håller i reflektionsarbetet för att se förändring, säger Jonas. Det räcker inte med att bara göra det i några dagar.

3)Våga testa

Det handlar om att hitta nya sätt som gör organisationen bättre, helt enkelt våga att testa. Kanske flytta ett måndagsmöte till en tisdag för att undvika att medarbetare känner sig stressade över helgen. Eller ge tid till olika övningar. Ännu en gång blir det viktigt med reflektionen och ge medarbetarna chansen att känna efter vad deras behov är för stunden för att kunna prestera. Låta dem forma sina egna må-bra-strategier. Kanske är det meditation och avslappning eller kanske en mer fysisk aktivitet.