Under det senaste året har nya krav på ledarskapet liksom gruppen ställts. Att bygga starka relationer mellan ledare och medarbetare och medarbetare till medarbetare är viktigare än någonsin i skapandet av en välmående organisation. Det är här som en trygghet skapas och utrymme för att reflektera och våga ställa krav för att må bra i sitt arbete. Dock så har sociala relationerna i många organisationer förändrats under pandemin på grund av att fördelarna med den fysiska arbetsplatsen försvunnit. För att stärka relationerna kan ni bland annat ta ett ökat fokus på just trygghet och uppföljning! 

Bygg en trygghet i teamet genom att våga visa sårbarhet!

Det är svårt att vara en ledare för grupper på distans. Du behöver förlita dig på att personer vågar berätta för dig hur de mår till en mycket större utsträckning än tidigare. I fysiska rum är signaler såsom kroppsspråk, närvaro på arbetsplats eller dialoger kring fikabordet signaler som kan säga hur någon mår. Det krävs här att en trygghet byggs för att medarbetarna ska kunna lyfta hur de mår i ett digitalt samtal. Ett enkelt sätt att skapa trygghet är att som ledare våga vara transparent och öppen med sina egna känslor. Detta är svårt, för att vara öppen innebär att vara sårbar. Något vi naturligt är rädda för att vara. Men sårbarhet är en viktig och stark kraft. En kraft som kan skapa en mycket bra sammanhållning. Tipset är att som ledare sätta goda exempel. Visa dig sårbar i en incheckning med ditt team. Berätta om något som varit jobbigt eller som fått dig att må dåligt och varför. Reaktionen blir ofta positiv både i form av stöd men också att det lätt blir en ringeffekt där teamet kommer fortsätta och själva våga öppna upp sig. 

Just nu erbjuder vi kostnadsfri grupp- och ledarskapscoachning med Johan vår organisationspsykolog när ni startar ett abonnemang med Wellbefy! 

Ta pulsen på medarbetarnas upplevelse av ledarskap och gruppkänsla med Wellbefy och få 2-3 kostnadsfria punktinsatser med vår organisationspsykolog! Läs mer om erbjudande här!

Följ upp med samtal och hälsocheckar

Generellt är det viktigt att du som ledare är proaktiv i arbetet för att stärka relationer och det generella måendet. En tumregel är att om du tror något inte är helt rätt - om du får en “känsla” för det - så undersök detta i den mån du kan. Där du tidigare hade kunnat vänta och förstå om det verkligen är ett problem eller inte, har du nu inte samma lyx. Du behöver, som tidigare nämnt, på ett mer proaktivt sätt ta tag i problemet. Det är här viktigt att tänka på att grundbehoven för många är de samma:  att känna sig sedd, att ens arbete är uppskattat och att en inte är ensam (även om man fysiskt är mer ensam än vanligt). Utöver det är ett tips om ni inte redan har det på plats, att börja ta pulsen på teamets välmående genom en pulsmätning, mer frekvent medarbetarundersökning, som Wellbefys!