Hur blir arbetsmiljöarbete enklare och roligare? ... och kanske framförallt lättare för de arbetsgivare utan HR-bakgrund?! Det kan kännas som en utmaning då det handlar om att följa regler och rutiner från Arbetsmiljöverket. Något som är viktigt såklart, men kanske inte det som står högst upp på listan över favoritaktiviteter bland de flesta. Det tar tid som kanske inte finns och många kanske inte ser riktigt meningen med det, utan det är bara ett måste. 

För den som inte är så insatt så pratar vi  om något som Arbetsmiljöverket kallar systematiskt arbetsmiljöarbete, eller SAM (AFS 2001:1). Syftet med SAM är att främja en god arbetsmiljö och hälsa på arbetsplatsen genom att förebygga fysisk och psykisk ohälsa. Det är viktigt att arbetsmiljöarbetet är kopplat till verksamhetens styrning. Med andra ord, det ska finnas tydliga rutiner, kunskap, fördelning av arbetsmiljöuppgifter och samverkan i organisationen kring psykosocial och fysisk hälsa. Det här arbetet är uppdelat i fyra delar:  undersökning, riskbedömning, åtgärd, kontroll.

Så, hur gör vi processen dels roligare, men framförallt mer greppbar och enkel !? 

Vi skulle säga att det handlar om tre saker; komma ihåg vem vi gör detta för, göra undersökning och uppföljning så enkel som möjligt samt digitalisera processen i största möjliga mån. 

När vi påminner oss själva om vem vi gör detta för, medarbetaren, så blir det enklare att faktiskt genomföra checken. Helt enkelt klassisk beteendeförändring: det räcker inte att veta att något är viktigt vi måste veta VARFÖR och HUR det är viktigt. 

Att göra undersökning och uppföljning enkel tror vi handlar om att implementera rätt medarbetarundersökning och checklistssystem. Se till att det är ett system som är lätt överskådligt och att det är enkelt att identifiera risker och följa upp. Många system är väldigt komplexa idag, vilket kan bli en utmaning för de som inte sitter på en HR-expertis. 

"Många system är väldigt komplexa idag, vilket kan bli en utmaning för de som inte sitter på en HR-expertis" 


Digitalisera tror vi handlar om att skapa smarta lösningar som kräver minimal effort. Att undersökningar sker genom utskick direkt till medarbetare i mobil eller dator. Att checklistorna finns i ett verktyg där en avcheckning registreras direkt i ett HR-system. Att ledare har allt på ett och samma ställe direkt i mobil eller dator från steg 1 till 4. 

Vi håller på att skapa denna typen av lösning just nu! Vi kallar den Wellcheck! Om du är intresserad av att testa när vi har lanserat så får du gärna kontakta oss eller läsa mer här