Är glaset halvfullt eller halvtomt? Ser du möjligheter eller utmaningar i vardagen? Under fredagens webinar bjöd vi in Wellbefys organisationspsykolog Johan Lundberg för att diskutera hur man stärker teamets optimism på distans. 

Optimism handlar om förmågan att se saker från den ljusa sidan, men det handlar även om vilket perspektiv vi har på framtiden. Så varför är optimism så viktigt för en organisation? Och hur kan vi stärka teamets optimism på distans? Är optimism en nyckelfaktor för att skapa en mer välmående arbetsplats? Enligt forskning är svaret ja, ett optimistiskt synsätt visar på många positiva effekter som bidrar till en hälsosammare vardag. Optimism visar till exempel på att vi återhämtar  oss  bättre från sjukdom, det bidrar till lyckligare relationer och vi drabbas mer sällan av depressioner eller känner ångest. Förutom det är en av de största fördelarna med ett optimistiskt synsätt att det kan fungera som ett känslomässigt skydd vid misslyckanden eller bakslag. Vår inställning och synsätt har en stor inverkan i hur vi väljer att hantera motgångar eller misslyckanden och hur hårt vi faktiskt tar dem.

Optimism går att träna

Det senaste årets distansarbete och oroligheter i och med pandemin har medfört många prövningar både på jobbet och privat. Det har framförallt blivit viktigare än någonsin med ett optimistiskt synsätt, både i vardagen och för att hålla samman teamet. Om vi ser ljust på framtiden har vi lättare att ta oss an utmaningar. Likaså gäller misslyckanden som vi utsätts för, med hjälp av ett optimistiskt synsätt kan vi tolka utmaningar mer lättsamt och skaka av oss dem. Optimism hjälper oss även på så sätt att vi inte tar saker lika personligt och att vi inte nödvändigtvis skyller på oss själva. Däremot är det vanligt att pessimistiska personer tolkar det till sig själva och menar på att det är deras eget fel. Detta bidrar till att optimistiska personer ofta har bättre förutsättningar för att inte ge upp när de står inför utmaningar.

Hur gör du då för att få ett mer optimistiskt synsätt? Går det verkligen att träna? Svaret är ja, det går att träna! Alla människor föds i grund och botten med ett mer optimistiskt eller pessimistiskt synsätt, men med hjälp av enkla övningar går det att träna upp det. 

Övning 1 - Ändra perspektiv

Den första övningen till ett mer optimistiskt synsätt handlar om att ändra perspektiv. Vissa saker i livet går inte att styra över eller ändra på, däremot kan vi själva styra över hur vi påverkas av detta. Att identifiera positiva delar av negativa händelser kan därmed hjälpa till ett mer optimistiskt synsätt.

Tänk på tre positiva saker som kommit från en negativ händelse. - Till exempel pandemin. Vad finns det för positiva effekter av denna pandemin? Kan det vara mer tid med familjen, mindre restid eller kanske flexibiliteten? Testa denna övning med fler saker för att identifiera positiva aspekter av negativa händelser.

Övning 2 - Ditt bästa jag

Nästa övning som är kallad “Ditt bästa jag” är enligt forskning den effektivaste övningen för att träna optimism både för företag och privat. Denna enkla övning kan ha stor påverkan på vår vardag genom att skriva ner och visualisera sitt bästa jag.

Föreställ dig det bästa livet och skriv sedan ner på ett papper hur det kommer se ut. Skriv ner vad det innehåller och hur det känns. Att skriva ner våra mål och tankar hjälper oss att förtydliga och föreställa våra mål.

så stärker du teamets optimism webinar


Vad kan du som chef göra för att stötta medarbetare till ett optimistiskt synsätt?

Det är viktigt att prata om möjligheter och göra optimistiska tolkningar av händelser, detta gäller även misslyckanden. Hjälp dina medarbetare till att identifiera positiva effekter av negativa händelser, har det framkommit nya insikter eller lärdomar i och med detta? Det är även viktigt att fira framgångar och att alltid lyfta fram det positiva i situationen. Arbeta aktivt med detta under utvärderingar, när ni stämmer av projekt eller utvärderar veckan.

  • Positivt framtidsfokus
  • Optimistiska tolkningar som stärker en framåt
  • Identifiera positiva effekter av misslyckanden 
  • Fira framgång

Vad kan din arbetsplats arbeta med för att stärka optimismen?

En bra början är att dela webinaret med kollegor och sedan följa upp med att göra Mitt bästa jag. Detta är en bra övning för att reflektera kring mål och aktivt arbeta med optimistiska tolkningar i livet.

Så vilka är vi på Wellbefy? Vi är ett gäng med beteendevetare och utvecklare som vill hjälpa er att stärka optimismen, teamkänslan och välmåendet på arbetsplatsen. Detta genom att erbjuda pulsmätningar/medarubetarundersökningar av medarbetarupplevelsen. Kontakta mer än gärna oss på Wellbefy för att diskutera vidare hur du kan stärka optimismen på din arbetsplats!