Intervju med Niklas Carlsson, en av de två grundarna och VD för Northern Spirit, ett märke som säljer träningskläder till människor som tävlar och tränar i Cross Fit. Redan från dag ett så har företaget haft fokus på en internationell marknad och tillväxten har gått fort. Idag 4,5 år senare är det 11 personer som arbetar på företaget. Nyckeln till framgång har varit en stor tilltro till de anställda och en stark familjekänsla.

Alla som jobbar här är en del av Northern Sprit familjen. Vi har kul, och har vi inte kul så säger folk till. Här blir det viktigt med öppen kommunikation. Kan vi styra åt ett annat håll om inte alla mår bra? När öppenheten och transparensen finns kommer feedbacken naturligt. Man vågar säga vad man tycker

 

I intervjun vi hade med Niklas fick vi reda på hur han har byggt upp den här familjära känslan och hur det får hans företag att utvecklas och frodas. Läs och ta del av framgången!

Teamarbete och ägarskap

Niklas tror på tydlighet när det kommer till ansvarstagande och arbetsfördelning.

Få äga sina egna frågor är en viktig del i hållbart ledarskap. Medarbetaren måste få växa i sin roll. Få utrymme för att fatta fel beslut, om någon börjar lägga sig i på detaljnivå blir det svårt att få personalen att växa

Få av de som fått ta en mer ansvarstagande roll har ledaregenskaper sen innan. Det har därför blivit viktigt att prata om vad ledarskap är rent symobliskt. För Niklas blir det viktigt att tänka på gränserna mellan vad man måste göra själv och vad man kan dela ut till andra, hur man kan ha kul men samtidigt få saker gjorda. Samtidigt som det finns uttalade ansvarsområden och vissa med en mer ledande roll så ska alla i organisationen känna att de äger sina egna arbetsuppgifter. Alla ska känna att de får vara med och påverka. Det ska vara högt i tak. Niklas har många års erfarenhet i textilbranschen efter att ha arbetat på HM där han till viss del saknade detta.

Det fanns mycket tankar och idéer bland medarbetarna men det föll ofta mellan stolarna då det inte fanns något tydligt ägandeskap. Det är viktigt att det finns utrymme för att man ska våga testa, samtidigt så måste det finnas acceptans för att det i slutänden är en person som tar beslutet

Ett växande hållbarhetsarbete

Organisationens tillväxt har öppnat upp för möjligheter att arbeta mer med hållbarhet. Något som Niklas har märkt att många av medarbetarna brinner och engagerar sig i.

Allt från hållbara förpackningar till hur vi tänker kring gänget här och träningen. Att vi ska må bra och ha kul - va hållbara på det sättet också

Målet är att skapa en tydlig plattform när det kommer till hållbarhet för bolaget. Nyligen tog man hjälp för att göra ett grunddokument att arbeta utifrån. Detta för att skapa tydligare strategier. Det finns bland annat en idé om att samarbeta med Cross-fit gym och samla in trasiga och gamla kläder för återanvändning, kanske ge en rabatt på ett nytt köp hos Northern Spirit för att hitta en trigger och ta det hela vägen. Internt däremot har det funnits ett tydligt fokus på hållbarhet redan från dag ett. Det har alltid skapats förutsättning och möjlighet för att träna på arbetsplatsen. Det har blivit en viktig del både i varumärksbyggandet och för välmåendet bland medarbetarna. Många som inte varit träningsnarkomner innan, har genom Northern Spirit börjat se det positiva med träning. Inte bara på ett fysiskt men också på ett psykiskt och mentalt plan.