Varför går människor till arbetet idag? Det finns en tydlig trend som går mot att känna att arbetet är meningsfullt. Samtidigt som att gå till arbetet för lönechecken känns som något som blir allt mer outdated. Det här är såklart väldigt positivt för organisationer då en känsla av meningsfullhet ofta genererar i att medarbetare har ett högre engagemang. Men frågan är, är det alltid så hälsosamt? Att vilja göra skillnad, är en otroligt bra sak i sig, men vad händer när vi bränner ut oss på vägen mot bra resultat? När vi sätter vad vårt arbete gör för organisationen/samhället före vad arbetet gör med oss själva?

När känslan av meningsfullt arbete leder till psykisk ohälsa

Idag är det många som har svårt att dra denna gräns. Det är alldeles för lätt att rättfärdiga stress med att det jag gör är viktigt och därför är det värt det. Men är det verkligen det? Är det inte bättre att se det ur ett mer långsiktigt perspektiv? Där vi kan ha ett hållbart arbetstempo som varar livet ut. Där vi känner att vi hinner njuta av det arbete vi gör och resultaten som kommer med det. Där vi har tid att vända oss om och säga hej och fråga hur vår medarbetare mår, för vi ser hur det skapar starkare trygghet och bygger relationer som ger oss det stödet och supporten vi behöver. Det är nog ingen som sätter sig emot dessa tre drömscenarion, men hur når vi dem? Hur skapar vi en organisationskultur som balanserar meningsskapande på ett bra sätt?

Där vi kan ha ett hållbart arbetstempo som varar livet ut. Där vi känner att vi hinner njuta av det arbete vi gör och resultaten som kommer med det. Där vi har tid att vända oss om och säga hej och fråga hur vår medarbetare mår... 

Vi skulle säga att det handlar om att öppna upp för reflektion. Som medarbetare, ge dig själv tid att reflektera över hur du mår i ditt arbete. Som ledare, se vilka värden du förmedlar och vilken arbetsmoralen är. Om dina medarbetare känner att de måste arbeta övertid för att leverera, så kanske det kan vara av vikt att prata om de förväntningar och krav medarbetarna känner. Hur vi skapar mening hänger någonstans ihop med detta. Att kunna känna att vi är nöjda med vad vi åstadkommit i stunden. Att kunna känna när kroppen behöver vila och återhämtning för att kunna leverera igen. Att kunna se att vi kan skapa en ännu större mening med våra liv när vi mår bra. 

Vill du skapa en reflekterande organisation? Testa Wellbefy

I vår app utvärderar vi anonymt medarbetares hälsa och välmående tillsammans med andra bevisade starka KPI:er för organisatorisk framgång. Medarbetaren får kontinuerligt frågor kring sin upplevda känsla av arbetsplatsen och värderar från en skala 1-6. När svaret är det lägre så öppnas automatiskt en ruta upp där medarbetaren får chans att reflektera kring denna upplevelse. Dels för medarbetarens egna personliga utveckling, men också för att ge feedback till ledaren.