Wellbefy träffar Cecilia Backstad som driver Backstad Mind och Management genom sin kompetens inom Ledarskap och HR.

Vad är en hållbar organisation för dig ?

Det är en relevant fråga nu när alla använder ordet hållbarhet, i alla sammanhang. Det har gått lite inflation i begreppet kan jag tycka. Vi behöver bli mer konkreta och börja göra också. En hållbar organisation för mig har långsiktigt tänk och agerande både vad gäller affären/verksamheten och människorna – med start i medarbetarna men även kunderna såklart, och hela samhället för den delen.

Det pratas en hel del om begreppet psykologisk trygghet nu, med rätta. Det har visat sig vara den faktor som betyder mest för effektivitet och välmående i en organisation eller team. (Google gjorde en stor genomlysning av alla sina team för några år sedan och kunde se att detta utmärkte de framgångsrika och välmående teamen). Vill man ha hållbara och stabila medarbetare tycker jag man ska ta hjälp av det resonemanget.

Medarbetare delar med sig av erfarenheter och tar och ger utrymme i gruppen. Man ser och lyssnar på varandra, på riktigt, utan risk för repressalier

Psykologisk trygghet betyder att arbetsklimatet är sådant att man t ex vågar kommunicera halvfärdiga ideer, man kan ge och ta kritik på ett bra sätt och det finns hög tolerans för misslyckanden. Medarbetare delar med sig av erfarenheter och tar och ger utrymme i gruppen. Man ser och lyssnar på varandra, på riktigt, utan risk för repressalier. Vill man blir ett effektivt och hållbart team/avdelning/företag kan man börja med frågorna; Vilket är vårt uppdrag? Hur förstår vi det? Varför är vi en grupp? Hur ska vi samarbeta, vad är viktigt för oss? Vilka spelregler är viktiga för oss? Hur gör vi när vi inte lyckas? Vad ska vi fira och hur då? Ibland behöver man hjälp och erfarenhet utifrån för att hålla ihop processen och objektiva ögon som kan se vad som saknas. Där kan jag hjälpa till.

Hur arbetade du med att skapa meningsfullhet för dina medarbetare?

Jag har alltid kopplat det jag och mitt team ska göra till de övergripande målen och visionen för företaget/verksamheten och gjort det tydligt för oss, varför är vi här, vilken är vår uppgift i helheten? Och jobbat på teamkänslan – att vi finns för varandra och kan lita på varandra. Våga visa dig själv sårbar är också ett bra tips. Och att våga ifrågasätta varför man gör vissa saker. Oftast lägger vi bara på mer att göra, istället för att lyfte bort. Då blir det aktivitetsöverskott! Tiden har alltid varit samma, vi har alltid haft 24 timmar per dygn, och 8 timmars arbetsdag i flera decennier. Ändå är vi mer stressade än någonsin. Vi försöker trycka in för mycket helt enkelt. Våga rensa, och reda ut vad som är viktigast och fokusera på det.

Har kan en HR-chef arbeta med mindfulness?

Det kan man göra på olika sätt. Dels med sig själv och sina närmsta medarbetare såklart. För att lättare fokusera på en sak i taget, lägga energin på nuet, inte på det som varit eller det som kommer, som man ändå inte vet något om. Har man ett mindfullt och självmedkännande förhållningssätt sprider det sig till omgivningen. Det kan också vara bra att ha mindfulness som en del i verktygslådan, att erbjuda team eller medarbetare som har behov av att må bättre och/eller bli mer effektiva.

Det är väldigt verksamt att använda sig av Mindfulness på avdelningsnivå, tex när man arbetar med psykologisk trygghet. Mindfulness ger förståelse för hur vi fungerar som biologiska varelser, och för vad våra hjärnor behöver. Vi får förståelse för hur vi kan bli varandras bästa arbetsmiljö och hur vi jobbar hjärnsmart. Jag använder själv konceptet ”Mindfulness på arbetsplatsen” (är utbildad instruktör av Ola Schenström och Mindfulnesscenter) som har gett fina resultat både på grupp och individnivå.

Har du exempel på hur ledare kan på ett bättre sätt känna av hur deras medarbetare mår?

Det finns inga genvägar. Det mänskliga, regelbundna mötet är det bästa. Där man verkligen ser människan. Och våga fråga hur det är – på riktigt.