Igår hade stora delar av Wellbefy-gänget möjligheten att på olika sätt medverka och bidra i A Sustainable Tomorrow. En hållbarhetskonferens i Helsingborg. Årets tema var det 17:e hållbara målet - Hållbart genomförande och globalt ledarskap med fokus på nästa generations kunder, ledare och medarbetare. Något som genomsyrade hela dagen inte minst genom en panel med “the next generation” som fick sitta och kommentera och ge sina insikter på de olika talarnas insatser. Vi blev guidade genom klimatångesten och fick gå från dystra perspektiv där klimatkampen började kännas rätt så hopplös till att bli upplyfta med smarta inputs av många olika visionärer.

Jag skulle kunna ägna hela det här inlägget åt att skriva och berätta om Fredrik Reinfeldts berörande tal om hur dagens klimatpolitik inte når sin fulla potential på grund av ledare som valt att ignorera fakta. Jag skulle också kunna belysa Louise König och Jakob Trollbäcks insats där de belyste vilken liten parentes människan är i jordens evolution, och hur vi måste börja med mer långsiktiga lösningar. Förstå att the Global Goals snarare är 17 kategorier - med tillhörande 169 delmål. Eller gå in på Vlora Makkolis unga skarpa analys av nästa generations ledare - de sanna visionärerna och strategerna som gått bort från 80-talets rebelliska era. Men det som kändes mest handfast och greppbart under dagen, något jag verkligen kan ta med mig hem och även vill dela med mig vidare av, är Jana Söderbergs föreläsning om hur vi kan gå från hållbara tankar till faktisk handling.

Mår vi inte bra själva är det svårt att smitta av sig med gott till andra, det är svårt att känna engagemang och driv och gå mot förändring

Jana gick in på rätt så grundläggande psykologi. Hon pratade om hur vi måste börja vara mer egoistiska för att kunna bidra till samhället. Låter kanske lite lustigt ur kontext, men det är rätt så enkel matte. Mår vi inte bra själva är det svårt att smitta av sig med gott till andra, det är svårt att känna engagemang och driv och gå mot förändring. Med andra ord blir hälsa och välmående nyckeln till allt. Det börjar alltid med oss själva. Vad vill vi ge till samhället? Vad vill vi sprida för känslor och vad vill vi inspirera till? Samtidigt gick hon också in på hur viktigt det är att känna ett lätt missnöje. Vi ska inte vara rädda för det. För det är när vi inte är nöjda som drivet kommer. Det är farligt att hamna i ett stadie där vi känner att allt är ganska bra. Det är då vi fastnar i det gamla bekväma och undviker att se problemen. Detta får mig att tänka på en annan del av dagen...

Wellbefys Sandra, var med i en panel och diskuterade samverkan för hållbar utveckling, och hur det är att ha en så stark förankring till the globals goals i ens affärsidé. Vi arbetar med delmål 3.4 som bland annat handlar om att lyfta vikten av mental hälsa och välmående, och det är intressant att inte fler har förstått kopplingen. Vad Jana sa fast med andra ord, att välmående medarbetare skapar hållbara organisationer. Hur lönsamt det faktiskt är att satsa mer på medarbetarna och deras hälsa. Att det är det som är den fundamentala grunden för allt annat hållbarhetsarbete. Sen tror jag att det finns dem som kanske ändå sett kopplingen och fått insikten och har en vad Jana kallar det hållbar tanke. Men i så fall, varför är det så många som inte vågar testa att satsa mer på sina medarbetare? Är våra ledare inte tillräckligt egoistiska? Hinner de inte ta hand tillräckligt mycket om sig själva för att orka ta hand om sina medarbetare? Eller tycker de att allt är ganska bra? Jag hoppas på det förstnämnda. Och om så, hur får vi ledare att må bättre och hinna mer? Gå från hållbar tanke till handling?