Bakgrund: Oskar, HR-ansvarig på Studiefrämjandet, ville starta ett mer aktivt arbete med företagshälsa och kontaktade oss för drygt två år sedan. Tanken var att aktivt genom olika punktinsatser fokusera på att stärka intresset för den fysiska hälsan samtidigt som det blir ett sätt att komma lite närmre varandra i och mellan de olika teamen. Det började med riksförbundet i Stockholm, men sen har ytterligare några av organisationens avdelningar anslutit sig under resans gång. Målet är att få med hela landet på denna friskvårdsresa! En intern friskvårdstävling där landets olika avdelningar tävlar vore ett himla roligt mål att uppnå. Ytterligare en avdelning ska köra en friskvårdstävling efter sommaren, ska bli spännande att se om det blir samma stora succé som det blivit på de andra avdelningarna som kört tävlingen, säger Oskar, HR på Studiefrämjandet.  

Ville arbeta mer proaktivt med välmående och hälsa

Det började redan hösten 2019, organisationen kände vid det tillfället att det fanns ett värde i att satsa mer på hälsa och välmående. Det var inget nyckeltal som var låga utan handlade snarare om att arbeta proaktivt och få igång en rolig aktivitet som skulle stärka teamkänslan och uppmuntra till fysisk aktivering. Helt enkelt upprätthålla och stärka hälsa och välbefinnande. Arbetet med hälsa och välbefinnande görs förstås även inom det psykosociala området, men det kändes enklare att ge en rejäl boost med en riktad satsning mot den fysiska hälsan. Speciellt med tanke på vilka fantastiska effekter som fysisk aktivitet kan ge för det mentala välbefinnandet.

“Det var inget nyckeltal som var låga utan handlade snarare om att arbeta proaktivt och få igång en rolig aktivitet som skulle stärka teamkänslan och uppmuntra till fysisk aktivering”

Dessutom var erfarenheten att den fysiska hälsan var lättare att komma igång med då det är beteendemönster som kan vara lättare att bryta/ hjälpa medarbetarna med att stärka alternativt förändra mot det bättre. Med relativt enkla medel går det att skapa en större fysisk aktivitet.

Oskar Eriksson - HR Generalist på Studiefrämjandet och ansvarig för deras friskvårdssatsning. Tillhör Studiefrämjandets riksförbund och ger stöd och support till alla landets avdelningar i HR-områdets olika områden. På bilden i sällskap med hunden Eddie – en trogen promenadkompis som bidragit till poängsamlandet i form av många promenader.


Mer engagemang och gemenskap med en friskvårdstävling i Wellbefys app

Att ha Wellbefy och en aktivitetstävling har varit ett roligt och värdefullt verktyg att tillgå under pandemin när ju avstånden mellan kollegorna har varit större än någonsin, menar Oskar. Målet med hälsosatsningen mer konkret var också att försöka få fler att använda sig av den stående friskvårdstimmen som Studiefrämjandet har mellan 11.00-12.00 varje måndag (under pandemin även varje torsdag). Tanken var att hitta ett sätt som kunde ge medarbetarna inspiration och kanske en liten knuff (nudge) till att faktiskt använda sig av friskvårdstimmen. Tidigare hälsosatsningar handlade mest om att kartlägga medarbetarnas vanor – mäta blodtryck, BMI etc. Denna gång ville Oskar ha lite mer engagemang och pepp. Något som bryter mönster i vardagen. Något annorlunda och som samtidigt taggar igång kollegorna. Han började därför kolla på lite olika tjänster som hjälper företag med att anordna olika former av hälsoutmaningar. Wellbefy blev ett självklart val då det var ett litet mer flexibelt verktyg när det kommer till hur en kan räkna och samla poäng. Detta då det går att anordna både steg-, aktivitets- och en kombinerad steg- och aktivitetstävling i vårt verktyg.

“En knuff (nudge) till att faktiskt använda sig av friskvårdstimmen”.

Wellbefys app med friskvårdsutmaningar blev ett lyckat koncept. Dels då det finns många tävlingsinriktade personer på Studiefrämjandet, men det blev framför allt ett naturligt sätt för kollegorna att interagera med varandra över teamen och med dem de annars kanske inte har så mycket samarbeten med. Det var himla roligt att se vilken effekt det hade, under tävlingens början (före pandemin, när merparten av personalen fortfarande arbetade från kontoret) gav sig medarbetare från löneadmin och kommunikationsenheten under friskvårdstimmen tillsammans ut på löprundor på jakt efter att samla poäng. Vi fick en effekt med högre social närvaro hos våra medarbetare, både fysiskt och digitalt, säger Oskar.

Tävlingarna gav även en ökad gemenskap genom dels Wellbefys app, men också genom interna kommunikationskanalen Workplace

Workplace (”Facebook för företag”) har varit ett bra kompletterande verktyg för Studiefrämjandet där Oskar dels har kunnat dela uppdateringar om de olika friskvårdstävlingarna och även gett medarbetarna möjlighet att vara aktiva och dela bilder från olika aktiviteter och motionspass för att peppa varandra. Jag använder det för att sprida info om veckans utmaning och för att sprida pepp och inspiration mellan deltagarna. De har själva lagt upp bilder på när de varit ute och aktiverat sig! Jag har även använt det till att lansera dagliga utmaningar, säger Oskar. (Studiefrämjandet har varit väldigt kreativa och påhittiga i deras utmaningar som registreras under veckans utmaning i Wellbefys app. Läs mer om det under senare rubrik).

“...där Oskar dels har kunnat dela uppdateringar om de olika friskvårdstävlingarna och även gett medarbetarna möjlighet att vara aktiva och dela bilder från olika aktiviteter och motionspass för att peppa varandra”. 

Det här blev ett fint sätt för medarbetarna att få en liten inblick i andras arbetsvardag/vardag och samtidigt våga bjuda på sig själva i en mer digital arbetsmiljö. Utöver att lägga upp bilder i kanalen på Workplace var det många som började att ta aktiva danspauser över Teams (en av aktiviteterna som går att registrera i appen). Något som uppmuntrades lite extra nu under pandemin i form av dubbla poäng om aktiviteten utfördes i grupp. Oskar såg nämligen en positiv effekt här där det var många som genom detta blev mer bekväma i övergången mot en mer digital arbetsmiljö som ju har varit en naturlig påföljd av pandemin. Det fungerade väldigt bra, tror det hjälpte medarbetarna att våga slå på kameran och inse att det inte var så otäckt som det först kan verka, säger Oskar.

I höst vill Oskar försöka att få in även den psykosociala delen av välmåendet i hälsosatsningen

Något som Oskar har insett i användandet av vår app är att det även går att arbeta med den psykosociala hälsan. Framförallt indirekt, då tävlingarna har stärkt relationer och gemenskap, två väsentliga faktorer i det psykosociala välmåendet. I höst har Oskar tankar på att även försöka få in det psykosociala direkt i Studiefrämjandets aktivitetstävlingar. Deltagarna har nu blivit bekanta med hur konceptet med appen och poängsamlandet fungerar, så tror att det rent tekniskt/praktiskt ska vara möjligt att införa poängsamlande aktiviteter och utmaningar med mer psykosocialt fokus. Vi har haft ett par utmaningar som gått ut på yoga och meditation, men det vore roligt att exempelvis få in utmaningar i stil med att samla poäng genom att ge feedback och/eller uppmana kollegor att prata med varandra om hur de verkligen mår. Tror dock att det får bli några små och korta steg i taget, så att inte det hela upplevs som alltför forcerat eller gör att deltagarna börjar skruva på sig och tycker att utmaningarna blir för jobbiga att ta sig an. Jag tror dock att det finns stor potential att kunna nyttja Wellbefy och aktivitetstävlingar som ett verktyg för att arbeta med organisationskulturen och främja önskade beteenden, menar Oskar.

Oskar ger förslag på hur det går att skapa lite extra pepp och engagemang i en friskvårdstävling i vår app:

1) Ett sätt att skapa lite extra pepp är genom att lansera dagliga utmaningar. Där steg/minuter ger dubbla poäng ifall medarbetarna genomför den aktivitet som har lyfts som dagens utmaning. Rent praktiskt fungerar det som så att medarbetarna får tillåtelse att registrera den aktiviteten dubbelt i appen. Utmaningar i samband med högtider har varit en rolig grej där många medarbetare minst sagt har gått in för utmaningen.

 2) Vid midsommar de två senaste åren har medarbetarna uppmanats att samla poäng genom att plocka sju sorters blommor samt registrera ”antalet insamlade blommor gånger 10” som veckans utmaning repetitioner (för att poängen inte skulle sticka iväg för mycket justerade vi andra året värdet till x5 då vi hade medarbetare som plockade uppåt 60 (!) olika sorters blommor). 

 3) När Sverige i somras spelade sina fotbollsmatcher hade vi en utmaning i form av “fotbollsfeber” som gick ut på att man samlade poäng genom att jonglera/kicka/dutta en fotboll i luften så många gånger som möjligt samt registrera det som ”veckans utmaning – repetitioner”. Deltagarna gavs dubbla poäng ifall de jonglerade iförd en valfri landslagströja, självklart mot bildbevis publicerat på Workplace.

 4) Danspaus har som tidigare nämnt varit en bra aktivitet för att boosta sociala relationer under mer distansarbete. Där medarbetarna om de tar en danspaus tillsammans på distans fått dubbla poängen.

Kom i kontakt med
Team Wellbefy!

Vårt team har en stor kunskap om medarbetarupplevelse kopplat till beteendevetenskap, teknik och health management.

- Stärk teamkänsla, engagemang och välmående! 

- Skapa reflektion och medvetenhet hos medarbetaren
för ett större självledarskap! 

- Stärk ledarskap och medarbetarskap med realtidsinsikter! 


Founders Alliance nominering 2019 & 2020
"För förmågan att utveckla produkter och tjänster som sysselsätter människor samt bidrar till nytta för kunden"
*Vi kommer hantera datan i linje med vår Privacy Policy.