Josefine Karlsson, Head of consultants and recruting på TechTalents, berättar om årets utmaningar och hur de använder sig av Wellbefy för att hitta till rätt insatser. Tech Talents har liksom vi välmående som huvudfokus i deras verksamhet. De förstår att välmående är grunden till allt annat. När medarbetare mår bra på ett fysiskt och psykosocialt plan så går och mår också organisation bra.

Wellbefy som en natulig del av HR-arbetet

Med hjälp av Wellbefy har Tech Talents sedan drygt ett år tillbaka haft kontinuerliga pulsmätningar för att följa medarbetares hälsa och välmående. Josefine berättar hur Wellbefy har blivit en naturlig del av HR-arbetet. Hur det har hjälpt Tech Talents att på djupet få reda på hur alla mår. Hon menar att medarbetarna ofta är transparenta i dialog med henne, men att Wellbefy är ett bra sätt att säkerställa att hennes upplevelse av transparens faktiskt stämmer överens med medarbetarnas bild och att allt verkligen kommer upp till ytan.

Tech Talents har liksom vi välmående som huvudfokus i deras verksamhet. De förstår att välmående är grunden till allt annat

Josefine berättar även om hur det har varit enkelt att följa upp resultat i verktyg och presentera för VD för att sedan kunna finansiera och sätta in punkinsatser som faktiskt gör skillnad. Det har även blivit ett sätt att på en månadsbasis följa upp trender och se vad de ska fokusera på härnäst men även hur de ska planera kvartalsvis efter HR-kalenderåret.

 

Josefine Karlsson, Konsultchef med rekryteringsansvar på Tech Talents. Hon har varit med sen resans start och byggt upp vad som idag är Tech Talents. Det Tech Talents gör är att ta in nyexaminerade ingenjörer och ge dem de rätta förutsättningarna för att utvecklas kompetensmässigt men också på ett personligt plan.

Tech Talents utmaning under detta år har framförallt handlat om brist på social kontakt

Nu under det minst sagt ovanliga och utmanade året vi haft så har Tech Talents, liksom många andra företag, tvingats att tänka om dels genom en permittering men också genom att behöva ställa om arbetet till hemarbete. Josefine säger själv att det är spännande att se att datan från endast 30 anställda speglar den data som har gått att se i Sifos stora undersökningar.

Vi tror att om våra medarbetare trivs på jobbet ökar också viljan att utvecklas och utmanas

Här har Wellbefy bland annat hjälpt Tech Talents att identifiera att det finns en ökad psykosocial ohälsa på grund av att det finns en generell saknad av social kontakt. Något de har försökt att motverka genom gemensamma aktiviteter och friskvårdstävlingar. “Vi tror att om våra medarbetare trivs på jobbet ökar också viljan att utvecklas och utmanas” säger Josefine.

Kom i kontakt med
Team Wellbefy!

Vårt team har en stor kunskap om medarbetarupplevelse kopplat till beteendevetenskap, teknik och health management.

- Stärk teamkänsla, engagemang och välmående! 

- Skapa reflektion och medvetenhet hos medarbetaren
för ett större självledarskap! 

- Stärk ledarskap och medarbetarskap med realtidsinsikter! 


Founders Alliance nominering 2019 & 2020
"För förmågan att utveckla produkter och tjänster som sysselsätter människor samt bidrar till nytta för kunden"
*Vi kommer hantera datan i linje med vår Privacy Policy.