Under förra veckan befann vi oss i soliga Almedalen. Bland massvis av debatter och diskussioner kring att skapa en och främjande hälsoarbete ges en blick över status just nu. I detta inlägget lyfter vi upp de viktigaste faktorerna för god hälsa som många organisationer missar. Lika så berättar vi kortfattat om nuläget av arbetsmarknadens personalhälsa.

Nuläge

Enligt Folkhälsomyndigheten fortsätter långtidssjukskrivningarna att växa. Ett stort samhällsproblem för organisationer, människor och för samhället i stort. Något som skapar ett stort lidande och kostnader. Den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning är psykisk ohälsa. Sett till korttidssjukskrivningar så börjar den uppåtgående trend att plana av något. De vanligaste anledningarna till korttidssjukskrivning är bland annat låg trivsel och engagemang.

Öka personalens fysiska hälsa

Det finns flera organisationer som bör hyllas lite extra i deras arbete med den fysiska hälsan. Organisationer som arbetar starkt för att skapa goda förutsättningar för de anställda att öka sin fysiska motion. Att fysisk träning bidrar till ett ökat fokus, kreativitet och produktivitet är givet i dagsläget. Många vet dock inte att det ökar även människor psykiska välmående på flera sätt. Att våga satsa på att stärka medarbetarnas fysiska hälsa är en vinst för alla. Det fina är att organisationer har många möjligheter att påverka det i rätt riktning. Det är dock viktigt att ha med sig att det är ett långsiktigt arbete. Alla kommer inte hoppa på tåget på en gång. Här är några insikter kring att arbeta med hälsa på arbetsplatser:

  • Kör åtta minuters träningspass varje dag, gärna varierande pass som alla kan vara med på.
  • Möjlighet till längre träningstillfälle under arbetstid.
  • Tillhandahåll olika typer av träningsredskap. Exempelvis balansbräda, pilatesboll, cykelstol och gåband.
  • Köp in cyklar som medarbetarna kan använda för att ta sig mellan olika externa möten.
  • Kommunicera ert friskvårdsbidrag och ha en summa som täcker tillräckligt med de aktiviteterna som personalen önskar använda det till.

Stärk den psykosociala hälsan

Det finns en stor vinst att se arbetsmiljö och hälsa som en del av verksamhetsutvecklingen. Att se fördelarna med att arbeta för stärka humankapitalet på arbetsplatsen. Listan kan tyvärr göras lång med anledningar till varför psykosocial ohälsa uppstår. Det är nog även det som gör området relativt komplext. Något som vi tog med oss från olika studier är de fem viktigaste områdena som stärker den psykosociala hälsan:

  1. Tydlighet i roll, mål och förväntningar
  2. Återkoppling och feedback
  3. Skapa meningsfullhet
  4. Stöd från kollegor och ledare
  5. Möjlighet till påverkan

Det intressanta med dessa fem områdena är att de ligger nära till stress och möjlig sömnproblematik. Vi vet idag att god sömn är bland den viktigaste faktorerna till psykisk hälsa.

Nyckeln till framgångsrikt arbetsmiljö och personalhälsa nämndes vid flera tillfällen. Det blev tydligt att kontinuitet och systematik var viktiga faktorer. Att följa trender och att skapa medvetenhet om hur organisationen och teamen mår. Låta hälsa bli en del av det vardagliga arbetet. Vid uppföljning, kommunikation och i ledarskapet. Då kommer ni lyckas!