Många säger att en bra dialog är vägen mot ett bättre ledarskap. Utmaningen är att det kan vara svårt att arbeta konkret med den. Vi ger dig nyttiga tips för hur du faktiskt kan göra det. Verktygen för att hitta rätt dialog för din organisation, hur det kan bli en naturlig del av arbetet, och hur det kan förbättra den sociala supporten. Helt enkelt hur det kan ge en större förståelse för de mjukare värdena så som hälsa och välmående.

FÖRST AV ALLT, VARFÖR ÄR DET VIKTIGT?

Mycket tyder på att människor bränner ut sig på grund av för hög arbetsbelastning, missnöjdhet, för höga krav eller problem privat. Om vi stannar upp och har en dialog så kan vi lättare förstå individens behov. Förhindra utbrändhet med proaktiva insatser.

HUR KAN EN DIALOG FAKTISKT HJÄLPA?

Dialogen hjälper människor att få det stöd som de behöver, komma in i sitt arbete snabbare, och möjliggör för att ge och få feedback. Listan kan göras lång. Medarbetarsamtal är bra, men hade behövt gå från ett per år till ett eller två per månad och med ett ökat fokus på dialogen. Det bästa är om dialog fick vara en del av organisationskulturen.

ÄR DET VÄRT TIDEN?

Ja, det kräver mer tid vid tillfället men långsiktigt är det värdefullt. Tiden som är lagd kommer att tjänas in snabbt i att medarbetaren känner stöd och får en bättre struktur och förståelse för sitt arbete.

GÅR DET VERKLIGEN ATT HA ETT METODISKT DIALOGARBETE?

Dialog är inte samma sak som samtal och diskussion. Dialog präglas av inkluderande, öppenhet, acceptans och förståelse. Vilket du som ledare faktiskt kan träna upp och därefter träna medarbetarna i. I varje dialog är aktivt lyssnande en viktig del, att låta den andra parten prata klart utan att bli avbruten. Som lyssnare är det även fördelaktigt att vara närvarande och att lyssna på vad personer säger. Att låta andra ljud och behov sättas åt sidan för en stund. Som ledare blir det värdefullt att acceptera och kunna hantera känslor som kan trängas fram, att visa förståelse och skapa trygghet.

VART HITTAR MAN TID OCH RUM FÖR DEN TYPEN AV PERSONLIGA SAMTAL?

Det kan ske på olika sätt och i olika konstellationer. Det kan vara bra att variera med gruppdialog och mindre dialog mellan ledare och medarbetare. Att skapa arena för dialog betyder inte att ledaren behöver vara delaktig vid varje tillfälle, utan att skapa sammanhang där medarbetarna samtalar. Dialog skulle kunna äga rum i samband med ett internmöte, exempelvis använda den första 15 minutrarna av ett veckomöte till dialog. Använd tiden till att låta medarbetarna reflektera kring hur de mår, om arbetet känns meningsfullt etc. Dialogen kommer hjälpa till att skapa medvetenhet hos individen och gruppen. Vilket kommer öka engagemang, delaktighet, motivation och meningsskapandet.

FRÅGOR ATT ANVÄNDA FÖR ATT SKAPA EN GOD DIALOG

Hur känner du för att vara här?

Upplever du mening i ditt arbete?

Vad är du tacksam över?

Vad är du stolt över?

Vilken vecka vill du skapa?

Upplever du någon oro i ditt arbete just nu?

Vad behöver du göra eller hjälp med för att skapa en bra vecka?

Glöm inte bort alla viktiga följdfrågor som hjälper till att ta dialogen till bra nivå. Följdfrågorna beror på kontext och kan krävas en del träning.