Intervju om hållbart ledarskap och organisation med Karsten Deppert. Karsten är en driven företagare som är en av grundarna i Wellbefy och även bakom en rad andra organisationer och verksamheter så som Rescued Fruits och Mindpark.

Vad är en hållbar organisation för dig?

En hållbar organisation tänker jag är två saker. Rätt inställning och rätt detaljer.

Rätt inställning

Inställningen är för mig väldigt tydlig att den ska vara: medbestämmande och empowerment. Det är viktigt med frihet, väldigt mycket frihet, men måste kompletteras med stöd och stabilitet. Med en sådan inställning i ledarskap och medarbetarskapet så kommer väldigt mycket gott skapas, för alla anställda kan vara med och fatta egna beslut som gör organisationen hållbar - hållbar för de själva, hållbar för kollegor och hållbar för omvärlden.

Rätt detaljer

Sedan finns det många detaljer kring hållbarhet ledarskap det är också viktiga. En av de som jag tror många inte inser så tydligt, är vikten av att man tidigt lyfter problem och saker som inte är "rätt". Eller ännu bättre - lyfta saker som inte blivit problem än. För jag tror vi ofta har en tendens att inte vilja titta på saker som kan bli problem, för det kräver energi och det är lättare att hoppas de ska lösa sig själva. Men så är nästan aldrig fallet - utan allt blir sämre av att inte lyfta saker som man ser kan bli problem längre fram. Så att skapa en miljö där man vågar prata om saker, och vågar berätta vad man ser för problem längre fram, utan att känna sig för blottad eller osäker, är en väldigt viktig detalj i att bygga en hållbar organisation.