För att skapa trygghet och välmående i nuvarande situation så erbjuder vi just nu en kostnadsfri kartläggning av medarbetarnas upplevelse genom Wellbefys pulsmätningsverktyg. Välj att ta del av vårt Covid-19 frågebatteri, eller skriv era egna frågor. I tider som dessa finns det många frågor och funderingar kring korttidsarbete, uppsägningar, dialog och stöd till medarbetare. Vilket vi vill hjälpa er med. Så tillsammans med Suzanne, HR-specialist från HR Optimal kan vi nu erbjuda kostnadsfri rådgivning kring dessa frågor.

Vill du läsa mer om Suzanne från HR Optimal och hennes tankar om nuvarande situation? Läs intervjun nedan!

Hej Suzanne, vill du beskriva dig själv och ditt företag lite kort?

Jag brukar kalla mig en riktig HR-nörd d.v.s. någon som tycker att HR är det viktigaste och roligaste som finns för det är så jag känner. Under ca 25 år har jag arbetat med HR-frågor, både som anställd och i mitt företag HR Optimal, företagsnamnet säger egentligen allt om mig; jag erbjuder mina kunder optimala HR tjänster som ger ett mervärde till företaget. Jag vänder mig framför allt till lite mindre företag som inte har någon egen HR-funktion och kan hjälpa till med det mesta inom HR som t.ex. ta fram en företagsanpassad Medarbetar- eller Chefshandbok, lägga grunden för arbetsmiljöarbetet enligt Arbetsmiljöverkets minimikrav, kartlägga behovet av rutiner/riktlinjer och policys, arbetsrättsliga frågeställningar tex. uppsägningar, rehabiliteringssamordnare, coacha chefer mm.

Vad skulle du säga är de största utmaningarna för ledare med personalansvar under rådande situation?

Det finns många stora utmaningar för HR & ledare i den kaotiska tid vi lever i nu, men om jag ska välja några av de viktigaste så är det information/kommunikation, den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är extra viktig just nu liksom arbetet med smittrisker och arbetsmiljön vid distansarbete, att det finns aktuella rutiner för krishantering som alla känner till samt att ge chefer/ledare det stöd och de verktyg dom behöver för att kunna hantera situationer som kan uppstå med medarbetare.

Har du tips på hur HR & ledare kan kartlägga utmaningarna?

Det finns ju olika verktyg man kan använda för att kartlägga arbetsmiljön på t.ex.. Prevents hemsida finns det mycket bra information och olika checklistor man kan använda när man undersöker och riskbedömer arbetsplatsen, t.ex. en checklista som enbart handlar om smittrisker. Även på Arbetsmiljöverkets hemsida har man samlat bra information om vad man ska tänka på och t.ex. föreskriften Smittrisker AFS 2018:4 är en bra hjälp när man ska undersöka smittrisker på arbetsplatsen. I detta arbete är det väldigt viktigt att komma ihåg att ha ett holistiskt synsätt på medarbetarnas hälsa d.v.s. titta på både den fysiska, psykiska och sociala hälsan. Då är Wellbefys verktyg en mycket bra hjälp där man genom kartläggningen får en tydlig bild av hur välmåendet hos medarbetarna i organisationen ser ut, samtidigt som jag kan ge rådgivning till företaget gällande personalfrågor.

Bra föreskrifter att ha koll på från Arbetsmiljöverket:

Systematiskt Arbetsmiljöarbete AFS 2001:1

Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4

Första hjälpen och Krisstöd AFS 1999:7

Smittrisker AFS 2018:4

Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2