Hållbarhetsveckan ägde precis rum vid Lunds Universitet. I samband med det bjöds alumner in för att diskutera hållbart ledarskap och arbetsliv något som vi på Wellbefy fick möjligheten att ta del av. Nedan följer några insikter från eftermiddagen.

Förändringar i organisationen

Förändringar i organisationen för att lösa problem föder gärna nya utmaningar som blir till problem. Förändring är en nödvändighet, det går inte att stoppa. Det blir därför viktigt att skapa ett klimat där man tror på förändring. Att skapa en dialog där vi värdesätter medarbetares vilja att utvecklas. När det kommer till den utvecklingskurva vi ser i frihet, flexibilitet och digitaliseringen blir det viktigt med tydlighet, förhållningspolicys och struktur. Vanliga problem med den moderna arbetsmiljön är att många arbeten som görs inte syns längre. Det är allt svårare att se och förstå hela processen som man befinner sig i som medarbetare. Vad ger faktiskt arbetet som medarbetaren gör för effekt?

Digitalisering

Digitaliseringen har ökat tillgängligheten och förväntningar på snabbare resultat. Vi kan se att digitala verktyg, som mobilen, mail och andra sociala flöden försvårar koncentrationen och vårt fokus. Att vara konstant tillgänglig ökar vår stress och mer eller mindre går de flesta med ett stressrelaterat problem/påslag. Digitaliseringen sätter nya krav och förväntningar på att svara snabbt. En konsekvens av detta är att hela 60% idag upplever sig ha alldeles för mycket att göra i svenskt arbetsliv. 

Mail dilemmat

Det har blivit ett ökat fokus på att sitta och svara på mail, eftersom det ökar upplevelsen som medarbetare visar för sina kollegor och ledare att hen faktiskt arbetar. Mail syns. Reglering kring hur mailen ska användas blir därför oerhört viktigt. Som ledare är det viktigt att sluta maila efter arbetstid, eftersom det skickar fel signaler.

Flextid

Flextid kan vara bra men kan även skapa stress. Det kan leda till osunda arbetsmönster. Svara på mail sent på kvällarna och inte stänga av sin tillgänglighet efter jobb. Att ha policys/riktlinjer för detta blir viktigt. Samtidigt skapar gränslösa arbetsliv frihet, egenkontroll etc..