Vi öppnar upp vårt mätverktyg gratis för nya användare för att öka trygghet och välmående!

Med vårt verktyg får du som ledare och HR tillgång till ett anpassat frågebatteri särskilt framtaget med anledning av covid-19, dessutom möjliggör verktyget anonym feedback från dina medarbetare på varje enskild beröringspunkt. Såklart finns det även möjlighet att ställa egna frågor.

Under de kommande veckorna kommer de flesta organisationer att få anpassa hur verksamheten ser ut. Det kommer innebära mycket arbete hemifrån/remote, och ändrade rutiner på arbetsplatsen som såklart leder till nya och oanade utmaningar för dig som ledare och HR. Förutom att göra en riskanalys av arbetsmiljö och funktionsmöjligheter så blir det viktigt med ett starkt kommunikativt ledarskap.

1) Effektiv kommunikation av åtgärder, kunskap och information

2) Förebyggande arbete och uppföljning - här kan vi hjälpa till!

För att kunna ha ett framgångsrikt förebyggande arbete så blir det viktigt att ta tempen och veta hur organisationen går och mår. Det får ni med vårt verktyg. Få 100% koll på bland annat…


- Upplevelse av kommunikationen från ledare och kollegor

- Medarbetarens välmående; psykiskt, fysiskt och socialt

- Stress och återhämtning

- Trygghet & Stöd

- Upplevelsen av att arbeta hemifrån

Signa upp gratis!

Signa upp för gratis användning i 2 månader


Poddavsnitt med Health for Wealth

Coronaviruset förändrar just nu hur vi beter oss på alla plan. Det här behöver du som är arbetsgivare göra.


Jag vill bli kontaktad för mer info