HÅLLBAR ORGANISATION

Efter medarbetarundersökningen, hur många

ledare väljer att faktiskt förändra något?

Idag är det enklare än någonsin att ta tempen på arbetsplatsen. Att göra engagemangsmätningar har mer eller mindre blivit ett måste för många större bolag, men varför gör vi dessa undersökningar? Många gånger är ambitionerna höga, och när resultaten kommer in är många ledare duktiga på att utvärdera och reflektera över svaren som kommit fram, men hur många tar det ett steg längre? Det är trots allt det steget som betyder något. När det faktiskt sker en förändring. När vi tar ett dåligt resultat och ser vad det finns för potentiella åtgärdsförslag. Vågar testa något nytt, vågar bryta strukturer som inte längre fungerar.

Tyvärr så är det inte alla gånger det är så lätt att förändra. Förändring är att inse att det nuvarande systemet inte fungerar. Det kan kännas energikrävande. Det får oss att känna att vi inte har kontroll. Det kan även utmana sociala relationer på arbetsplatsen då förändringsarbetet kan innebära att ändra förhållningssättet vi har till varandra och vår arbetsplats. Det blir därför viktigt att förändringarna känns meningsfulla, att alla kan förstå bakgrunden och att det finns support vid implementering.

“Det är trots allt det steget som betyder något. När det faktiskt sker en förändring. När vi tar ett dåligt resultat och ser vad det finns för potentiella åtgärdsförslag"

Många gånger bygger vi dessutom upp hinder som inte finns. Det gäller att separera på vad som faktiskt inte går att förändra och vad som går att förändra. Att köpa in ergonomiska stolar till en hel avdelning kanske inte går investeringsmässigt, men att ha 10 minuters stretching per dag och uppmana till walk and talk istället för sittande möten är ingen kostnad alls. Utan snarare en vinst. Ett annat exempel är att köpa in dyra generella ledarskapsutbildningar när vissa ledare kanske behöver mer riktad kunskap inom ett område. Eller bara behöver förutsättningar för att skapa ett gott ledarskap. Här kommer vi till nästa problematik, att komma på åtgärdsförslag. Det är inte alltid så lätt att se vad det finns för förändringsmöjligheter. Det gäller här att lyssna in sina medarbetare, och förstå vad de nyckeltal vi har uppmätt i medarbetarundersökningen faktiskt mäter.

Åtgärdsförslag med Wellbefy

Vill ni ha hjälp med åtgärdsförslag? Wellbefy är inte bara ett holistiskt hälsoanalysverktyg som kan ge er viktiga insikter om psykosocial och fysisk hälsa, engagemang, ledarskap, tillit, personlig utveckling etc. Med vår tjänst får ni också åtgärdsförslag utefter vad de olika nyckeltalen uppmäter. Åtgärdsförslag framtagna av experter inom Health Management, Beteendevetenskap och Psykologi.


Kontakta oss, boka demo!

TIDIGARE INLÄGG I SERIEN HÅLLBAR ORGANISATION