Hur du arbetar strategiskt med Employee Experience

Employee Experience (EX), översatt medarbetarens upplevelse av organisationen/arbetsplatsen, är enligt många HR-experter en av de viktigaste faktorerna för att lyckas med Human Capital Management i det nya årtiondet. Det är ett sätt att få medarbetare att stanna kvar och öka produktiviteten samtidigt som det kan attrahera talang och möta förväntningarna från Generation Z och Millenials.

För att beskriva begreppet kort för den som inte är insatt så handlar det om ett mer centrerat arbete kring arbetstagaren. Tänk customer experience, fast employee istället för customer. Det ska vara en bra resa från rekrytering och on-boarding fram till exit, så att arbetstagaren hittar och skapar mening och värde.

Följ upp Employee Experience efter din organisations behov med Wellbefys pulsmätningsverktyg

Ett positivt EX har tidigare setts som endast en altruistisk handling för att stärka medarbetaren, men det är många studier som nu visar att det även påverkar och bidrar till bättre slutresultat för hela organisationen. Vi på Wellbefy ser det tydligt bland våra egna kunder och hur de som följer upp och förbättrar medarbetarupplevelsen kommer få mer välmående medarbetare som har ett större engagemang och driv till att bidra till resultaten.

"...hur de som följer upp och förbättrar medarbetarupplevelsen kommer få mer välmående medarbetare som har ett större engagemang och driv till att bidra till resultaten"

Så, hur blir du strategisk i ditt EX-arbete? Det är många som menar att engagemang och Employee Experience är nära förankrade. En bra medarbetarupplevelse skapar ofta engagemang. Det går också åt andra hållet, engagerade medarbetare är ofta medskapare av en positiv och stark organisationskultur, med andra ord bidrar till en positiv upplevelse. Det blir därför viktigt att mäta EX och engagemang i relation till varandra.

Det tror vi också, men det är fler faktorer än så som är viktiga att ta med. Se till att bli holistisk i ditt EX-arbete både i mätning och åtgärdsförslag genom att kolla på de bakomliggande faktorerna till engagemang och EX. Enligt oss är de faktorerna fysisk, psykisk och socialt välmående. Ställ frågor som: Vad är det som skapar mening för arbetstagaren i hens arbete? Hur är kulturen, finns det ett bra supportsystem? Hur är gruppdynamiken? Som åtgärdsförslag, se till exempel till att onboardingsprocessen genomsyras av mer än en förankring i varumärket och organisationskulturen, se till att den också går in på arbetsklimatet. Det kanske inte är det som först attraherar en arbetssökande, men det är definitivt det som får någon att stanna kvar. Just nu kan du testa vårt verktyg helt utan kostnad och bindningstid i 100 dagar. Mer info nedan!

Testa Wellbefy kostnadsfritt i 100 dagar

1. Skapa ditt Wellbefy konto

Kostnadsfritt och ingen bindningstid förrän efter din 100-dagars testperiod.


2. Skapa dina team och bjud in alla medarbetare

Du måste få in svar från minst 4 deltagare innan du kan se resultat för att medarbetare ska förbli anonyma.


3. Svaren börjar komma in

Få kartläggning genom vår smarta och användarvänliga analys. Få feedback och stöd till åtgärd när resultat är låga.

Med vårt verktyg får du som ledare och HR tillgång till ett anpassat frågebatteri särskilt framtaget efter din organisations behov, dessutom möjliggör verktyget anonym feedback från dina medarbetare på varje enskild beröringspunkt. Såklart finns det även möjlighet att ställa egna frågor.

Testa vårt pulsmätningsverktyg kostnadsfritt under en 100 dagars testperiod