Hur mår du och dina medarbetare? Får ni det ni behöver för att må psykiskt, fysiskt och socialt bra?

Varje verksamhet genomgår på lägre eller högre nivå en kris just nu. Det är rätt så otroligt hur mycket det kan påverka vår mentala styrka och välmående. Hjärnan slutar att fungera som den brukar. Det blir svårare att processa information och ta rationella beslut. Många drabbas av en slags nedstämdhet och hopplöshet. Hur ska ledare förhålla sig till detta? Få koll med Wellbefy!

För att kunna hantera tillvaron både från ett ledar- och medarbetarperspektiv krävs det att vi kan identifiera för oss själva vad en kris är. Det motsägelsefulla är att en kris är något som inte går att begripa eller förklara, det är något utanför det normala. Vi kan helt enkelt inte förklara situationen med vårt nuvarande tankesätt, vi måste anpassa oss, tänka utanför ramarna, men hur ska vi göra det när våra hjärnor många gånger väljer att stänga av?

Kollektiv förklaring, eller collective sense-making, är lösningen. När vi kan kommunicera om krisen och nuvarande läge blir det mer hanterbart. Utifrån ett organisatorisk hälsoperspektiv blir det här viktigt att förstå hur alla individer hanterar den nuvarande situation. Skapa en dialog för att prata om upplevelsen av situationen och hur det påverkar hur organsationen går och mår. Det kan ni enkelt göra genom att veckovis skicka ut frågor kring hur medarbetaren likaså du som ledare upplever situationen.

Vi kan helt enkelt inte förklara situationen med vårt nuvarande tankesätt, vi måste anpassa oss, tänka utanför ramarna, men hur ska vi göra det när våra hjärnor många gånger väljer att stänga av?

Med den typen av reflektion blir det lättare att prata och identifiera läget för er själva och varandra och hitta en väg framåt. Både på ett individuellt och kollektivt plan. Med vårt mätverktyg får ni ett naturligt holistiskt fokus på de tre områdena som WHO har identifierat som organisatorisk hälsa: psykisk, fysisk och social. Alla dessa tre måste in i ekvationen ifall vi ska förstå välmåendet i organisationen.


Här är några exempel på de fokusområden som finns i våra frågor, som vi även tror kan vara av nytta att bara läsa igenom för att få en större förståelse för hanteringen av nuvarande situation:


Stöd & Kontroll: har du och dina medarbetare rätt support och känner att ni har kontroll över er tillvaro? Två väldigt viktiga komponenter för att minska våra stressdepåer som kommer vid upplevelse av höga krav, till exempel rådande situation.


Känsla Av SAMmanhang i arbete: Känner ni att ni kan hantera, begripa och finna meningen i ert dagliga arbete? Tre viktiga dimensioner i att känna sammanhang, och därigenom få ett ökat engagemang och välmående.


Arbetsmiljö: Känner ni att ni har en fungerande arbetsmiljö? Att ni kan sitta och hitta det fokus som behövs? Hur kan ni hitta till det? Kolla på enkla lösningar så som mindfulness- och positivitetsövningar men också rena ergonomiska lösningar.

Med vårt verktyg får du som ledare och HR tillgång till ett anpassat frågebatteri särskilt framtaget med anledning av covid-19, dessutom möjliggör verktyget anonym feedback från dina medarbetare på varje enskild beröringspunkt. Såklart finns det även möjlighet att ställa egna frågor.

Signa upp gratis!

Signa upp för gratis användning i 2 månader


Poddavsnitt med Health for Wealth

Coronaviruset förändrar just nu hur vi beter oss på alla plan. Det här behöver du som är arbetsgivare göra.


Jag vill bli kontaktad för mer info