Hur mår och går din organisation? Vi ger vår senaste trendspaning och två viktiga nyckeltal att hålla koll på i nuvarande situation!

Med tanke på dagsläget är det extra viktigt att följa hur medarbetarna mår och upplever sitt arbete. Ifall vi kollar bland Wellbefy-användare så har det varit en stor del remote-arbete, något som sätter nya krav på dig i ledarrollen och lätt kan påverka viktiga nyckeltal så som arbetsglädje och work-life-balance. Vi ger vår definition av dessa två nyckeltal och våra bästa tips för att få värdena att öka bland dina medarbetare!

Vill du få en analys av dina medarbetares upplevelse av arbetsplatsen? Just nu erbjuder vi en kostnadsfri 100 dagars testperiod av vårt pulsmätningsverktyg!

Arbetsglädje föder engagemang, kreativitet och produktivitet. Medarbetare med stark arbetsglädje upplevs inte bara själva ha hög energi och en positiv attityd, utan sprider även det till andra. Minskad arbetsglädje beror ofta på stress, understimulans eller upplevelse av tråkigt bemötande eller för lite återkoppling i arbetet.

Tips för att öka arbetsglädjen bland dina medarbetare!

1) Regelbundna avstämningar i teamen, gärna varje dag och som minst en gång i veckan.

2) Var noga med att se och lyfta varje medarbetare i deras arbete. Att ge positiv feedback i grupp ger en starkare effekt än enskilt med personen. Hur som är positiv feedback otroligt viktigt. För anteckningar regelbundet kring saker som du ser och uppskattar hos dina medarbetare som du kan använda som feedback vid ett passande tillfälle, om du inte har ett superminne!

3) Lägg energin på lösningar och möjligheter i kommunikationen. I alla situationer, även i tuffare tider, kan vi lära oss saker. Dra nytta av detta och se det som ett sätt att utvecklas framåt och bli ännu starkare.

Medarbetare som känner god Work-Life-Balance (WLB) presterar bättre i arbetet och får ökad resilience. Vid hög flexibilitet i arbetet och möjlighet (eller restriktioner) att arbeta hemifrån blir det lätt en flipp eller flopp i medarbetarnas WLB. Ett starkt WLB sätter krav mot ett ledarskap och kultur i organisationen som andas tillit, empowerment och kommunikation.

Tips för att öka Work-Life-Balance bland dina medarbetare:

1) För en kontinuerlig dialog kring förväntningar av varandra - resultat, tillgänglighet, kommunikation.

2) Sätt gemensamma riktlinjer kring när man ska kommunicera till varandra. Det blir lätt att mail/meddelanden kommer in under lediga tider. Att hålla sig till arbetstiderna hjälper medarbetarna att få sin fulla återhämtning. Tänk på att många följer sin ledare. Därför extra viktigt att ledaren följer riktlinjerna också.

3) Separat arbetstelefon gör det enklare att lägga undan och koppla bort.

Testa Wellbefy kostnadsfritt i 100 dagar!

Testa Wellbefy kostnadsfritt i 100 dagar

1. Skapa ditt Wellbefy konto

Kostnadsfritt och ingen bindningstid förrän efter din 100-dagars testperiod.


2. Skapa dina team och bjud in alla medarbetare

Du måste få in svar från minst 4 deltagare innan du kan se resultat för att medarbetare ska förbli anonyma.


3. Svaren börjar komma in

Få kartläggning genom vår smarta och användarvänliga analys. Få feedback och stöd till åtgärd när resultat är låga.

Med vårt verktyg får du som ledare och HR tillgång till ett anpassat frågebatteri särskilt framtaget efter din organisations behov, dessutom möjliggör verktyget anonym feedback från dina medarbetare på varje enskild beröringspunkt. Såklart finns det även möjlighet att ställa egna frågor.

Testa Wellbefy pulsmätningsverktyg kostnadsfritt under en 100 dagars testperiod