Digitala checklistor för arbetsmiljö

enkelt och ni sparar tid

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM, AFS:2001:1) är ett krav från arbetsmiljöverket. Syftet är att stärka arbetsmiljön och medarbetarnas hälsa, samt förebygga fysisk och psykisk ohälsa i verksamheten. Kravet berör alla arbetsgivare som har anställda. Det systematiska arbetsmiljöarbetet innefattar fyra delar: undersökning, riskbedömning, åtgärd, kontroll. Läs mer om SAM här. Hela SAM resan har vi digitaliserat och samlat på ett ställe för att göra det så smidigt som möjligt.

Digitala checklistor

Digitala checklistor för er arbetsmiljö - enkelt och ni sparar tid. Med vår plattform får ni alla checklistor samlade på ett ställe. Skräddarsydda efter er bransch. Skapa ett företagskonto och bjud in era skyddsombud och börja checka av.

  • Skräddarsydda checklistor för branschen
  • Ni kan justera era checklistor
  • Använd mobil eller surfplatta
  • Följ er process och hur mycket ni har kvar
  • Få all er riskbedömning samlade på ett ställe
  • Automatisk påminnelse när det är tid för ny uppföljning
  • Bjud in skyddsombud
  • Skapa olika projekt

För ett heltäckande SAM - Lägg till tjänster

Gör er medarbetarundersökning och få en kartläggning över hur era medarbetare upplever den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Färdiga frågor byggt på vetenskap och få stöd till åtgärd. Forma era egna frågor och välj hur ofta ni vill göra er mätning för att matcha ert behov. Vi finns som stöd hela vägen.

Arbetsmiljöpolicy och rutiner

Har ni rutiner och policy för ert arbetsmiljöarbete? Om inte hjälper vi gärna er. Med expertis hjälper vi er att skräddasy er policy och rutiner så att det passar er verksamhet.

SAM - Akuten

Har ni inte facit på allt? Det är ingen fara för vi hjälper er gärna. Ni kan få snabbt stöd i ert arbetsmiljöarbete från experter. Allt från riskbedömningar till hur ni ska tolka arbetsmiljöverkets alla lagar.

Är du en early adopter?

Vår app WellCheck kodas för fullt och lanserar i tidig höst 2020. Registrera er idag - första 50 företagen kommer att få appen utan kostnad.