Employee Experience

Bli strategisk i ditt EmployeeExperience arbete

Ett starkt Employee Experience (sv: medarbetarupplevelse) skapar välmående och engagemang. Sätt medarbetarupplevelsen i fokus med Wellbefy, och stärk organisationskultur och arbetsklimat!

Wellbefy mock up
Wellbefy two phones mock up

Vad är Employee Experience?

Employee Experience, eller på svenska, medarbetarupplevelse, har blivit ett allt mer aktuellt ämne inom HR och ledarskap de senaste åren. Där det är tydligt att de organisationer med ett starkt medarbetarfokus har större lönsamhet. Altruistiska handlingar kopplat till medarbetaren har inte bara setts påverka välmående utan också organisationen i stort. Ingen nyhet egentligen, men trots det är det många som glömmer att följa upp just hur medarbetaren upplever arbetsplatsen.

Vad roligt att du vill ta del av vår guide! Vi skickar ut ett mejl till dig inom kort.
Oj, något verkar ha gått fel... Kolla så att du fyllt i din mejladress rätt!

Vi tror på ett holistiskt Employee Experience arbete

Ett starkt Employee Experience, skapar engagemang och välmående. Det går också åt andra hållet, engagerade och välmående medarbetare är ofta medskapare av en positiv och stark organisationskultur och arbetsklimat, med andra ord bidrar till en positiv upplevelse.  Det blir därför viktigt att mäta medarbetarupplevelse (EX), engagemang och välmående i relation till varandra, men det är såklart fler faktorer än så som är viktiga att ta med. Vi har därför ett holistiskt perspektiv både i mätning och åtgärdsförslag där vi kollar på de mer bakomliggande faktorerna till ett framgångsrikt organisationsarbete.

Kontakta oss
Wellbefy iMac mock-up

Systematiskt arbetsmiljöarbete
med Wellbefy 

Ett holistiskt systematiskt hälsoarbete är något vi på Wellbefy tror på och som användare följer du enkelt och smart upp OSA:s föreskrifter. När vi säger holistisk så menar vi att det är viktigt att kolla på de bakomliggande faktorerna till engagemang och EX i mätning och åtgärdsarbete. Enligt oss, och arbetsmiljöverket, är de faktorerna fysisk, psykisk och socialt välmående. 

Läs mer
Byggt på forskning

Byggt på den senaste forskningen från Lunds Universitet

Vårt verktyg är framtaget med hjälp av organisationspsykologer och beteendevetare från Lunds Universitet. Fokuset ligger på utveckling inom ledarskap och medarbetarskap, vilket naturligtvis innebär att vi lägger stor vikt vid tvåvägskommunikation, menat feedback och reflektion.