Employee Experience

Bli strategisk i ditt EmployeeExperience arbete

Ett starkt Employee Experience (sv: medarbetarupplevelse) skapar välmående och engagemang. Sätt medarbetarupplevelsen i fokus med Wellbefy, och stärk organisationskultur och arbetsklimat!

Wellbefy mock up
Wellbefy two phones mock up

Vad är Employee Experience?

Employee Experience, eller på svenska, medarbetarupplevelse, har blivit ett allt mer aktuellt ämne inom HR och ledarskap de senaste åren. Där det är tydligt att de organisationer med ett starkt medarbetarfokus har större lönsamhet. Altruistiska handlingar kopplat till medarbetaren har inte bara setts påverka välmående utan också organisationen i stort. Ingen nyhet egentligen, men trots det är det många som glömmer att följa upp just hur medarbetaren upplever arbetsplatsen.

Vad roligt att du vill ta del av vår guide! Vi skickar ut ett mejl till dig inom kort.
Oj, något verkar ha gått fel... Kolla så att du fyllt i din mejladress rätt!

Vi tror på ett holistiskt Employee Experience arbete

Ett starkt Employee Experience, skapar engagemang och välmående. Det går också åt andra hållet, engagerade och välmående medarbetare är ofta medskapare av en positiv och stark organisationskultur och arbetsklimat, med andra ord bidrar till en positiv upplevelse.  Det blir därför viktigt att mäta medarbetarupplevelse (EX), engagemang och välmående i relation till varandra, men det är såklart fler faktorer än så som är viktiga att ta med. Vi har därför ett holistiskt perspektiv både i mätning och åtgärdsförslag där vi kollar på de mer bakomliggande faktorerna till ett framgångsrikt organisationsarbete.

Kontakta oss

Nöjda kunder

"Wellbefy ger oss en översikt över hur våra medarbetare upplever arbetsplatsen och sina roller. Det är värdefullt för oss att genom veckovisa pulsmätningarna kunna identifiera utmaningar. Det har bland annat hjälp oss identifiera brister i den egna organisationen och se effekt av förändringar vi har gjort. Det är även ett bra stöd vid interna samtal. Funktionen för förslag på åtgärder är en uppskattad del i verktyget."
Karsten Deppert - Head of people and culture Mindpark
Karsten - Head of People and Culture
Mindpark
"Wellbefy hjälper oss att hela tiden ligga nära medarbetaren och fånga in känslor, upplevelser och arbetsbelastning veckovis. Det har blivit en viktig grundpelare i våra  olika organisatoriska och arbetsrelaterade beslut. Ett flexibelt verktyg som också gör det möjligt för oss att göra vissa punktvisa ”pulsmätningar” för att följa upp aktuella frågeställningar kopplade till arbetsmiljön. Wellbefy levererar ett högt värde i förhållande till dess kostnad"
Thomas - VD Avantime
Thomas - VD
Avantime
"Att använda Wellbefy som pulsmätningsverktyg bidrar med ett enormt värde då vi kontinuerligt och på ett proaktivt sätt kan följa upp på hela organisationen. I en snabbväxande organisation är det otroligt värdefullt att få växa tillsammans med en samarbetspartner och få vara med och utveckla produkten, vilket vi upplever att vi får göra"
Beatrice -  Global HR business partner Northmill
Beatrice - Global HR Business Partner
Northmill
Wellbefy iMac mock-up
Följ enkelt och smart OSA

Systematiskt arbetsmiljöarbete
med Wellbefy 

Ett holistiskt systematiskt hälsoarbete är något vi på Wellbefy tror på och som användare följer du enkelt och smart upp OSA:s föreskrifter. När vi säger holistisk så menar vi att det är viktigt att kolla på de bakomliggande faktorerna till engagemang och EX i mätning och åtgärdsarbete. Enligt oss, och arbetsmiljöverket, är de faktorerna fysisk, psykisk och socialt välmående. 

Läs mer
Byggt på forskning

Byggt på den senaste forskningen från Lunds Universitet

Vårt verktyg är framtaget med hjälp av organisationspsykologer och beteendevetare från Lunds Universitet. Fokuset ligger på utveckling inom ledarskap och medarbetarskap, vilket naturligtvis innebär att vi lägger stor vikt vid tvåvägskommunikation, menat feedback och reflektion.