Employer Branding

Skapa en attraktiv organisation där medarbetare känner ett starkt engagemang och vill stanna kvar.

Smart Employer Branding =

Talent Management

För att employer branding ska fungera fullt ut är det bästa att ha en talent management strategi. Vilket innebär ett arbete som innefattar tre delar; attrahera, behålla och utveckla samt avsluta anställda. Är ett företag bra på att behålla och utveckla sin personal så brukar attraktionen till viss del skötas på automatik. Trivs medarbetare så sprider de mer än gärna det till sin omgivning. Så underskatta aldrig “word of mouth”.


Testa vårt verktyg Health Analytics för långsiktig Employer Branding.

Exempel på bra insatser för att höja employer branding

Behålla och utveckla

  • Skapa medvetenhet kring hur medarbetarna mår i organisationen. Ju fler områden desto bättre. Men mäter ni följande nyckeltal så ligger ni bra till: engagemang, personlig utveckling, mål- och rollförståelse, sociala relationer, empowerment.
  • Skapa en kultur där ni värnar om god attityd, skapande och tillit.
  • Snygg och välplanerad onboarding av nyanställda.


Attrahera

  • Skapa god bild över vad den nya rollen innebär som därefter ska matcha arbetsannonsen.
  • Var tydlig med vad som förväntas av båda parterna vid rekrytering. Något som är smart att följa upp vid flera tillfällen efter rekryteringen.
  • Var stolta över er företagskultur och sprid den med energi i flera kanaler.


avsluta

  • Skapa god bild över vad den nya rollen innebär som därefter ska matcha arbetsannonsen.
  • Var tydlig med vad som förväntas av båda parterna vid rekrytering. Något som är smart att följa upp vid flera tillfällen efter rekryteringen.
  • Var stolta över er företagskultur och sprid den med energi i flera kanaler.

Mallar

Onboarding


Rekrytering