Employer Branding

Skapa en attraktiv organisation där medarbetare känner starkt

engagemang och vill stanna kvar.

Smart Employer Branding = Talent Management

Nyckeln till framgång med Employer Branding är att ha en Talent Management strategi. En strategi som innefattar fyra delar; attrahera, behålla, utveckla och avsluta anställda. Är en organisation bra på att behålla och utveckla sin personal så brukar attraktionen många gånger ske per automatik. Trivs medarbetare så sprider de mer än gärna det till sin omgivning. Så underskatta aldrig “word of mouth”.

Nyckeln till ett framgångsrikt

Talent Management arbete

Med Wellbefys hälsoanalysverkyg kan ni få en överblick över den organisatoriska hälsan. Organisatorisk hälsa har i flera studier visat sig vara en av de starkaste nyckeltalen för att mäta Talent Management.

Bra insatser för att förbättra Employer Branding

1) Behålla och utveckla

  • Skapa medvetenhet kring hälsan och välmåendet bland medarbetarna. De viktigaste nyckeltalen enligt oss: Engagemang, Personlig Utveckling, Mål- och Rollförståelse, Sociala Relationer och Empowerment.
  • Skapa en kultur där ni värnar om god attityd, skapande och tillit.
  • Välkomnande, varma och välplanerade onboarding-processer.


2) Attrahera

  • Skapa en tydlig bild för vad den nya rollen innebär och se till att den matchar med arbetsannonsen.
  • Se till att ha en dialog kring förväntningar vid rekryteringen - era och den arbetssökandes. Se till att förväntningarna följs upp vid senare tillfällen.
  • Var stolta över er företagskultur och se till att den sprids med energi genom era olika kanaler.

boka demo

Boka demo