Testa Wellbefy

Smart Employer-Branding med Wellbefy

Bli bäst på Employer Branding - skapa en attraktiv organisation där medarbetarna vill stanna och utvecklas! 
Boka demo

Smart Employer Branding = Talent Management

Nyckeln till framgång med Employer Branding är att ha en Talent Management strategi. En strategi som innefattar fyra delar; attrahera, behålla, utveckla och avsluta anställda. Är en organisation bra på att behålla och utveckla sin personal så brukar attraktionen många gånger ske per automatik. Trivs medarbetare så sprider de mer än gärna det till sin omgivning. Så underskatta aldrig “word of mouth”.

Sandra Jönsson - Wellbefys CEO
Sandra Jönsson
Wellbefys grundare
Wellbefy iMac mock-up
Testa Wellbefy

Behåll och utveckla medarbetare med Wellbefy

Med Wellbefys mätverkyg kan ni få en överblick av medarbetarens upplevelse av arbetsplatsen. Att bli strategisk och följa upp medarbetarupplevelsen har av flera experter inom ledarskap och organisation uttalats vara ett av de viktigaste nyckeltalen för att behålla och utveckla medarbetare i den moderna organisationen. Nyckeltalet medarbetarupplevelse är därför grunden för hela vårt verktyg. Följ snabbt och enkelt upp resultat och få förslag på åtgärd direkt i verktyget.

Employer branding Snabbguide

Bra insatser för att förbättra
Employer Branding arbetet

Behåll och utveckla

 • Skapa medvetenhet kring hälsan och välmåendet bland medarbetarna. De viktigaste nyckeltalen enligt oss: Engagemang, Personlig Utveckling, Mål- och Rollförståelse, Sociala Relationer och Empowerment.

 • Skapa en kultur där ni värnar om god attityd, skapande och tillit.

 • Se till att ha välkomnande, varma och välplanerade onboarding-processer.

Attrahera

 • Skapa en tydlig bild för vad den nya rollen innebär och se till att den matchar med arbetsannonsen.

 • Se till att ha en dialog kring förväntningar vid rekryteringen - era och den arbetssökandes. Se till att förväntningarna följs upp vid senare tillfällen. Se till att ha en dialog kring förväntningar vid rekryteringen - era och den arbetssökandes. Se till att förväntningarna följs upp vid senare tillfällen.

 • Var stolta över er företagskultur och se till att den sprids med energi genom era olika kanaler.

 • Word of mouth är den bästa attraktionen. När medarbetare själva trivs väldigt bra och vill sprida hur bra sin arbetsgivare är. Enkelt sätt att följa upp den interna attraktionen är genom hur medarbetarna mår, trivs och upplever sin möjlighet till utveckling. Det kan göras genom pulsmätningar/medarbetarundersökning.

Avsluta

 • Att avsluta personal är många gånger organisationer avvaktande med. Men något som behövs i vissa situationer. Det kan vara kopplat till en förändringsresa eller i det vardagliga att en medarbetare inte passar längre eller sprider gift i organisationen.

 • Var tydlig och skapa dialog med medarbetaren som det handlar om. Handlar det om motstridigheter i en förändringsresa kan det vara värdefullt att lyfta ett val. Vill du vara med resan som vi ska göra?

 • Handlar det om konflikter eller att någon sprider gift i organisationen så är det viktigt att vara tydlig med att det inte fungerar. Självklart bör en konflikt försöka lösas först. I det flesta sammanhang handlar konflikt om avsaknad av förståelse, en kommunikationsmiss eller brist på förtroende. Det kan vara värdefullt att försöka synliggöra och lösas först.

 • Om ett avslut ska ske är det bra i alla sammanhang om arbetsgivaren kan hjälpa medarbetaren att på något vis hitta ett nytt arbete. Bara att ge den pushen och stödet hjälper många att vilja och våga ta det beslutet.

Vill du också komma igång?
Testa Wellbefy kostnadsfritt i
30 dagar

Lämna era uppgifter så kan vi kolla på lösningar som hade
passat er organisations specifika behov!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Wellbefy app
Smart och enkelt

Mät upplevelsen av arbetsplatsen med
Wellbefy

Skräddarsydd mätning

Vi skräddarsyr alltid verktyget särskilt efter er organisations specifika behov. Gör riktade frågor till vissa delar av organisationen, och segmentera efter var behov finns.

Systematiskt hälsoarbete enligt OSA

Ett holistiskt systematiskt hälsoarbete är något vi på Wellbefy tror på och som användare följer du enkelt och smart OSA:s föreskrifter.

Stor flexibilitet

Välj att använda färdiga KPI:er och medföljande frågebatterier eller skapa era egna KPI:er och frågor. Välj och ställ in hur frekvent frågorna ska gå ut i organisationen. 

Konkreta åtgärdsförslag

Genom att titta på orsaken bakom era uppmätta KPI:er, och framtagning av detaljinformation ger vi konkreta åtgärdsförslag som ni kan använda i ert utvecklingsarbete.

100% anonym feedback 

I vårt verktyg är det möjligt för medarbetarna att lämna mer kvalitativ feedback, och det är alltid 100% anonymt.

Medarbetaren i fokus

För oss är det viktigt att medarbetaren är med och skapar organisationen, helt enkelt stärka medarbetarskapet, därför ger vårt verktyg tillbaka data även till medarbetaren. 
Boka demo