Employer Branding

Skapa en attraktiv organisation där medarbetare känner starkt

engagemang och vill stanna kvar.

Smart Employer

Branding = Talent Management

Nyckeln till framgång med Employer Branding är att ha en Talent Management strategi. En strategi som innefattar fyra delar; attrahera, behålla, utveckla och avsluta anställda. Är en organisation bra på att behålla och utveckla sin personal så brukar attraktionen många gånger ske per automatik. Trivs medarbetare så sprider de mer än gärna det till sin omgivning. Så underskatta aldrig “word of mouth”.

Behåll och utveckla med Wellbefy

Med Wellbefys hälsoanalysverkyg kan ni få en överblick över den organisatoriska hälsan. Organisatorisk hälsa har i flera studier visat sig vara en av de starkaste nyckeltalen för att mäta Talent Management.

Bra insatser för att förbättra Employer Branding

1) Behålla och utveckla

 • Skapa medvetenhet kring hälsan och välmåendet bland medarbetarna. De viktigaste nyckeltalen enligt oss: Engagemang, Personlig Utveckling, Mål- och Rollförståelse, Sociala Relationer och Empowerment.
 • Skapa en kultur där ni värnar om god attityd, skapande och tillit.
 • Välkomnande, varma och välplanerade onboarding-processer.


2) Attrahera

 • Skapa en tydlig bild för vad den nya rollen innebär och se till att den matchar med arbetsannonsen.
 • Se till att ha en dialog kring förväntningar vid rekryteringen - era och den arbetssökandes. Se till att förväntningarna följs upp vid senare tillfällen.
 • Var stolta över er företagskultur och se till att den sprids med energi genom era olika kanaler.
 • Word of mouth är den bästa attraktionen. När medarbetare själva trivs väldigt bra och vill sprida hur bra sin arbetsgivare är. Enkelt sätt att följa upp den interna attraktionen är genom hur medarbetarna mår, trivs och upplever sin möjlighet till utveckling. Det kan göras genom pulsmätningar/medarbetarundersökning.


3) AVSLUTA

 • Att avsluta personal är många gånger organisationer avvaktande med. Men något som behövs i vissa situationer. Det kan vara kopplat till en förändringsresa eller i det vardagliga att en medarbetare inte passar längre eller sprider gift i organisationen.
 • Var tydlig och skapa dialog med medarbetaren som det handlar om. Handlar det om motstridigheter i en förändringsresa kan det vara värdefullt att lyfta ett val. Vill du vara med resan som vi ska göra?
 • Handlar det om konflikter eller att någon sprider gift i organisationen så är det viktigt att vara tydlig med att det inte fungerar. Självklart bör en konflikt försöka lösas först. I det flesta sammanhang handlar konflikt om avsaknad av förståelse, en kommunikationsmiss eller brist på förtroende. Det kan vara värdefullt att försöka synliggöra och lösas först.
 • Om ett avslut ska ske är det bra i alla sammanhang om arbetsgivaren kan hjälpa medarbetaren att på något vis hitta ett nytt arbete. Bara att ge den pushen och stödet hjälper många att vilja och våga ta det beslutet.

boka demo

Boka demo