Ger eNPS verkligen effekt?

Tänk om och börja mäta eNPS på ett nytt sätt med Wellbefy,

greppbart resultat med åtgärdsförslag!

Vilka resultat vill ni uppnå?

Frågan som alla organisationer bör ställa sig är: vilket resultat vill vi uppnå med mätningen? eNPS hjälper er egentligen inte att lösa era utmaningar eller synliggöra era styrkor. Vilket man bör ta hänsyn till. Tipset är att tänka längre. Vad är det som skapar engagerade medarbetare som känner stark arbetsglädje och mening? Eftersom att det är just dessa medarbetare som kommer att rekommendera sin arbetsgivare till sina vänner och bekanta. Att faktiskt våga fokusera på vad:et är nyckeln. Att faktiskt mäta medarbetarnas upplevelse av sin arbetsplats (employee experience) och hur de mår i förhållande till arbetsmiljö, kollegor och ledare. Mår de anställda bra och trivs på sin arbetsplats kommer de med stor sannolikhet rekommendera arbetsgivaren till andra, men även sprida “good word of mouth”.

eNPS enligt wellbefy -greppbart för action

Vill du vara med i skapandet av en mer hållbar organisation? Få en högre frisknärvaro och gladare medarbetare? Wellbefy mäter den upplevda välmåendet på arbetsplatsen. Allt från ledarskap, engagemang, stress och personlig utveckling. Det blir en unik holistisk överblick över medarbetarnas upplevda tillvaro. En överblick som ger er möjligheten att gå in med de rätta punktinsatserna på rätt ställe. Självklart mäter vi även eNPS men tillsammans med annan data gör vi eNPS greppbar.

Testa vårt medarbetarundersöknings-

verktyg gratis!

Om du endast vill ha koll på eNPS kan du lätt använda dig av guiden nedan och lägga in dina anpassade frågor själv i vårt verktyg under funktionen "egna frågor".

Testa Wellbefy gratis!

Vad är eNPS?

eNPS står för Employee Net Promoter Score, och kallas ibland för NMI på svenska (Nöjd Medarbetar Index). eNPS visar hur mycket medarbetarna skulle rekommendera sin arbetsgivare till vänner och bekanta.  Ett mätetal som värderas högst i de flesta organisationers medarbetarundersökningar och pulsmätningar. Mätetalet är enkelt att följa över tid och kan ställas i parallell till andra nyckeltal som exempelvis cNPS, Customer Net Promoter Score (Kundlojalitet, eller NKI i svenska sammanhang). eNPS är ett intressant nyckeltal som ger en bild över hur högt ambassadörskap det finns bland medarbetarna. Vilket i sin tur kan ge en indikation om hur organisationens attraktionskraft är till nya medarbetare.

Hur mäts enps?

eNPS är baserad på en fråga "Hur troligt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till en vän eller bekant?" Svaret är graderat på en skala mellan 0-10. Som visar hur många medarbetare som är kritiska respektive ambassadörer.

  • Svar 0-6: "Kritiker"
  • Svar 7-8 "Passiv" (denna grupp räknas bort i beräkningen)
  • Svar 9-10 "Ambassadör"

Svaret redovisas mellan -100% (sämsta) till 100% (bästa). Beräkningen av eNPS= antal ambassadörer (%) - antal kritiker (%)

Syftet med enps

Syftet med eNPS är att få en snabb överblick över medarbetarnas upplevelse av att arbeta i organisationen. Eftersom frågan är så bred förmår den fånga upp det allra mesta som påverkar en medarbetare. Det går även relativt enkelt att mäta det ofta. Företaget får bra information som kan användas i Employer Branding arbetet.


De som man behöver ta hänsyn till är att eNPS inte ger tillräcklig information om organisationens styrkor eller utmaningar. Vilket innebär att frågan i sig behöver en del kompletterande frågor för att ge en djupare förståelse av eNPS resultatet. Men framförallt för att förstå nästa steg kring vilka åtgärd som man bör göra.

Kontakta oss/boka demo