eNPS

Employee Net Promoter Score. Läs mer om vad eNPS visar och vilket resultat som det kan ge.VAD BETYDER eNPS?

eNPS står för Employee Net Promoter Score, och kallas ibland för NMI på svenska (Nöjd Medarbetar Index). eNPS visar hur mycket medarbetarna skulle rekommendera sin arbetsgivare till någon annan.  Ett mätetal som värderas högst i de flesta organisationers medarbetarundersökningar. Mätetalet är enkelt att följa övertid och kan ställas i parallell till andra nyckeltal som exempelvis cNPS, Customer Net Promoter Score (Kundlojalitet, eller NKI i svenska sammanhang).


Hur mäts eNPS?

Employee NPS är baserad på en fråga: Skulle du rekommendera ditt företag som arbetsgivare till en vän eller bekant? Svaren är en skala mellan 1-10. Ibland även uppdelad i Tier 1 och Tier 2. Vissa organisationer mäter eNPS en gång per år. Dock finns det en ökad trend i att mäta det oftare då nuläget är mer intressant och relevant att förhålla sig till. Främst i ett proaktivt syfte. 

SYFTET MED eNPS?

Syftet med eNPS är att få en snabb överblick över medarbetarnas upplevelse av att arbeta i organisationen. Eftersom frågan är så bred förmår den fånga upp det allra mesta som påverkar en medarbetare. Det går även relativt enkelt att mäta det ofta. Företaget får ett enkelt värde som kan användas i Employee Branding. Samtidigt ger inte eNPS tillräcklig information om organisationens styrkor eller utmaningar. Vilket innebär att frågan i sig behöver en del kompletterande frågor för att ge en djupare förståelse av eNPS resultatet.


eNPS enligt Wellbefy

Vi på Wellbefy hjälper dig med eNPS mätningar, och kan göra det på halvår-, månads- eller till och med veckobasis. Vi har även många kompletterande frågor i vårt Health Analytics koncept, som bygger på vetenskaplig grund så som KASAM modellen. 

Ger eNPS effekt egentligen?

Frågan som alla organisationer bör ställa sig är: vilket resultat vill vi uppnå utav mätetalet? eNPS hjälper er egentligen inte att lösa era utmaningar eller synliggöra era styrkor. Vilket i sin tur gör det mer eller mindre meningslöst. Tipset är att tänka längre. Vad är det som skapar nöjda medarbetare, som faktiskt rekommenderar sin arbetsgivare till sina vänner och bekanta? Att faktiskt våga fokusera på vad:et är nyckeln. Att mäta den upplevda hälsan och välbefinnandet i arbetsmiljö hos de anställda är ett värdefullt sätt. Mår de anställda bra och trivs på sin arbetsplats kommer det med stor sannolikhet rekommendera arbetsgivaren till andra. Men även sprida “good word of mouth”. Utöver det kommer ni även bli en hållbar organisation och vinna på att ni har hög frisknärvaro och medarbetare som arbetar mer effektivt.