Ger eNPS verkligen effekt?

Tänk om och börja mäta eNPS på ett nytt sätt med Wellbefy

Vilka resultat vill ni uppnå?

Frågan som alla organisationer bör ställa sig är: vilket resultat vill vi uppnå med mätetalet? eNPS hjälper er egentligen inte att lösa era utmaningar eller synliggöra era styrkor. Vilket gör det mer eller mindre meningslöst. Tipset är att tänka längre. Vad är det som skapar nöjda medarbetare, medarbetare som faktiskt rekommenderar sin arbetsgivare till sina vänner och bekanta? Att faktiskt våga fokusera på vad:et är nyckeln. Att mäta den upplevda hälsan och välbefinnandet i arbetsmiljö hos de anställda är ett värdefullt vad. Mår de anställda bra och trivs på sin arbetsplats kommer de med stor sannolikhet rekommendera arbetsgivaren till andra, men även sprida “good word of mouth”.

eNPS enligt wellbefy

Vill du vara med i skapandet av en mer hållbar organisation? Få en högre frisknärvaro och gladare medarbetare? Wellbefy mäter den upplevda hälsan på arbetsplatsen, men inte bara fysiskt utan även psykiskt och socialt. Det blir en unik holistisk överblick över medarbetarnas upplevda tillvaro. En överblick som ger er möjligheten att gå in med de rätta punktinsatserna.

Vad är eNPS?

eNPS står för Employee Net Promoter Score, och kallas ibland för NMI på svenska (Nöjd Medarbetar Index). eNPS visar hur mycket medarbetarna skulle rekommendera sin arbetsgivare till någon annan.  Ett mätetal som värderas högst i de flesta organisationers medarbetarundersökningar, pulsmätningar. Mätetalet är enkelt att följa över tid och kan ställas i parallell till andra nyckeltal som exempelvis cNPS, Customer Net Promoter Score (Kundlojalitet, eller NKI i svenska sammanhang).

Hur mäts enps?

eNPS är baserad på en fråga: Skulle du rekommendera ditt företag som arbetsgivare till en vän eller bekant? Svaret är graderat på en skala mellan 1-10. Ibland även uppdelad i Tier 1 och Tier 2. Vissa organisationer mäter eNPS en gång per år. Dock finns det en ökad trend i att mäta det oftare då nuläget är mer intressant och relevant att förhålla sig till. Främst i ett proaktivt syfte. 

Syftet med enps

Syftet med eNPS är att få en snabb överblick över medarbetarnas upplevelse av att arbeta i organisationen. Eftersom frågan är så bred förmår den fånga upp det allra mesta som påverkar en medarbetare. Det går även relativt enkelt att mäta det ofta. Företaget får ett enkelt värde som kan användas i Employer Branding. Samtidigt ger inte eNPS tillräcklig information om organisationens styrkor eller utmaningar. Vilket innebär att frågan i sig behöver en del kompletterande frågor för att ge en djupare förståelse av eNPS resultatet.

Boka demo