Testa Wellbefy

Ger eNPS-mätningar verkligen effekt?

Tänk om och börja mäta eNPS på ett nytt sätt med Wellbefy! Greppbart resultat med förslag på åtgärd.

Vilket resultat vill ni uppnå? 

Frågan som alla organisationer bör ställa sig är: vilket resultat vill vi uppnå med mätningen? eNPS hjälper er egentligen inte att lösa era utmaningar eller synliggöra era styrkor. Vilket man bör ta hänsyn till. Tipset är att tänka längre. Vad är det som skapar engagerade medarbetare som känner stark arbetsglädje och mening? Eftersom att det är just dessa medarbetare som kommer att rekommendera sin arbetsgivare till sina vänner och bekanta. Att faktiskt våga fokusera på vad:et är nyckeln. Att faktiskt mäta medarbetarnas upplevelse av sin arbetsplats (employee experience) och hur de mår i förhållande till arbetsmiljö, kollegor och ledare. Mår de anställda bra och trivs på sin arbetsplats kommer de med stor sannolikhet rekommendera arbetsgivaren till andra, men även sprida “good word of mouth”.

Sandra Jönsson
Wellbefys grundare
Testa Wellbefy

eNPS enligt Wellbefy

Vill du vara med i skapandet av en mer hållbar organisation? Få en högre frisknärvaro och gladare medarbetare? Wellbefy mäter medarbetarens upplevelse av arbetsplatsen. Allt från ledarskap, engagemang, stress och personlig utveckling. Det blir en unik holistisk överblick över medarbetarens upplevda tillvaro. En överblick som ger er möjligheten att gå in med de rätta punktinsatserna på rätt ställe. Självklart mäter vi även eNPS men tillsammans med annan data gör vi eNPS greppbar.

Läs mer

Nöjda kunder

"Wellbefy ger oss en översikt över hur våra medarbetare upplever arbetsplatsen och sina roller. Det är värdefullt för oss att genom veckovisa pulsmätningarna kunna identifiera utmaningar. Det har bland annat hjälp oss identifiera brister i den egna organisationen och se effekt av förändringar vi har gjort. Det är även ett bra stöd vid interna samtal. Funktionen för förslag på åtgärder är en uppskattad del i verktyget."
Karsten - Head of People and Culture
Mindpark
"Wellbefy hjälper oss att hela tiden ligga nära medarbetaren och fånga in känslor, upplevelser och arbetsbelastning veckovis. Det har blivit en viktig grundpelare i våra  olika organisatoriska och arbetsrelaterade beslut. Ett flexibelt verktyg som också gör det möjligt för oss att göra vissa punktvisa ”pulsmätningar” för att följa upp aktuella frågeställningar kopplade till arbetsmiljön. Wellbefy levererar ett högt värde i förhållande till dess kostnad"
Thomas - VD
Avantime
"Att använda Wellbefy som pulsmätningsverktyg bidrar med ett enormt värde då vi kontinuerligt och på ett proaktivt sätt kan följa upp på hela organisationen. I en snabbväxande organisation är det otroligt värdefullt att få växa tillsammans med en samarbetspartner och få vara med och utveckla produkten, vilket vi upplever att vi får göra"
Beatrice - Global HR Business Partner
Northmill

Vill du också komma igång?
Testa Wellbefy kostnadsfritt i
30 dagar

Lämna era uppgifter så kan vi kolla på lösningar som hade
passat er organisations specifika behov!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Snabbguide

Vad är eNPS?

eNPS står för Employee Net Promoter Score, och kallas ibland för NMI på svenska (Nöjd Medarbetar Index). eNPS visar hur mycket medarbetarna skulle rekommendera sin arbetsgivare till vänner och bekanta.  Ett mätetal som värderas högst i de flesta organisationers medarbetarundersökningar och pulsmätningar. Mätetalet är enkelt att följa över tid och kan ställas i parallell till andra nyckeltal som exempelvis cNPS, Customer Net Promoter Score (Kundlojalitet, eller NKI i svenska sammanhang). eNPS är ett intressant nyckeltal som ger en bild över hur högt ambassadörskap det finns bland medarbetarna. Vilket i sin tur kan ge en indikation om hur organisationens attraktionskraft är till nya medarbetare.

Hur mäts eNPS?

eNPS är baserad på en fråga:

"Hur troligt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till en vän eller bekant?"

Svaret är graderat på en skala mellan 0-10. Som visar hur många medarbetare som är kritiska respektive ambassadörer.

Svar 0-6: "Kritiker"Svar 7-8 "Passiv" (denna grupp räknas bort i beräkningen)

Svar 9-10 "Ambassadör"Svaret redovisas mellan -100% (sämsta) till 100% (bästa). Beräkningen av eNPS= antal ambassadörer (%) - antal kritiker (%)

Syftet med eNPS

Syftet med eNPS är att få en snabb överblick över medarbetarnas upplevelse av att arbeta i organisationen. Eftersom frågan är så bred förmår den fånga upp det allra mesta som påverkar en medarbetare. Det går även relativt enkelt att mäta det ofta. Företaget får bra information som kan användas i Employer Branding arbetet.

De som man behöver ta hänsyn till är att eNPS inte ger tillräcklig information om organisationens styrkor eller utmaningar. Vilket innebär att frågan i sig behöver en del kompletterande frågor för att ge en djupare förståelse av eNPS resultatet. Men framförallt för att förstå nästa steg kring vilka åtgärd som man bör göra.

Kostnadsfri analys!

Använd vårt analysverktyg kostnadsfritt för att utvärdera eNPS i er organisation!

*När du anmält intresse kommer du få ut ett mejl med inlogg till analysverktyg!
Vad roligt att du vill ta del av vårt KASAM-test! Vi skickar ut et mejl till dig inom kort.
Oj, något verkar ha gått fel... Kolla så att du fyllt i din mejladress rätt!
Smart och enkelt

Mät upplevelsen av arbetsplatsen med
Wellbefy

Skräddarsydd mätning

Vi skräddarsyr alltid verktyget särskilt efter er organisations specifika behov. Gör riktade frågor till vissa delar av organisationen, och segmentera efter var behov finns.

Systematiskt hälsoarbete enligt OSA

Ett holistiskt systematiskt hälsoarbete är något vi på Wellbefy tror på och som användare följer du enkelt och smart OSA:s föreskrifter.

Stor flexibilitet

Välj att använda färdiga KPI:er och medföljande frågebatterier eller skapa era egna KPI:er och frågor. Välj och ställ in hur frekvent frågorna ska gå ut i organisationen. 

Konkreta åtgärdsförslag

Genom att titta på orsaken bakom era uppmätta KPI:er, och framtagning av detaljinformation ger vi konkreta åtgärdsförslag som ni kan använda i ert utvecklingsarbete.

100% anonym feedback 

I vårt verktyg är det möjligt för medarbetarna att lämna mer kvalitativ feedback, och det är alltid 100% anonymt.

Medarbetaren i fokus

För oss är det viktigt att medarbetaren är med och skapar organisationen, helt enkelt stärka medarbetarskapet, därför ger vårt verktyg tillbaka data även till medarbetaren. 
Boka demo