enps - employer net promoter score

eNPS-mätningar - ger det effekt?

Vad betyder eNPS och hur optimerar ni er mätning? eNPS synliggör inte era styrkor och utmaningar utan ger er egentligen bara en förståelse för organisationens attraktionskraft. Vi menar på att det bästa är när ni sätter eNPS i relation till andra nyckeltal såsom hälsa och medarbetarengagemang. Tänk om och börja mäta eNPS på ett nytt sätt med Wellbefy! 

Wellbefy mock up

2500 företag har använt Wellbefys plattform,
40 000 människor har motiverats till
bättre hälsa och medarbetarengagemang!

Mindpark loggaLogga NorthmillSkåne regionen logga
Logga - StudiefrämjandetLogga avantime
Logga Global ConnectLogga VolvoLogga AnyfinLogga Tech talentsUppsala kommun logga
Följ upp resultat

Vilket resultat vill ni uppnå med er eNPS-mätning? 

Frågan som alla organisationer bör ställa sig är: vilket resultat vill vi uppnå med mätningen? eNPS hjälper er egentligen inte att lösa era utmaningar eller synliggöra era styrkor. Vilket man bör ta hänsyn till. Tipset är att tänka längre. Vad är det som skapar engagerade medarbetare som känner stark arbetsglädje och mening? (Eftersom att det är just dessa medarbetare som kommer att rekommendera sin arbetsgivare till sina vänner och bekanta).

Att våga fokusera på vad:et är nyckeln. Att faktiskt mäta medarbetarnas upplevelse av sin arbetsplats (employee experience) och hur de mår i förhållande till arbetsmiljö, kollegor och ledare. Mår de anställda bra och trivs på sin arbetsplats kommer de med stor sannolikhet rekommendera arbetsgivaren till andra, men även sprida “good word of mouth”.

Sandra Jönsson - Wellbefys CEO
Sandra Jönsson
Wellbefys grundare
Nöjda kunder

eNPS som ett mättal i pulsmätning
så hjälper vi våra kunder!

Karsten Deppert - Head of people and culture Mindpark
"Wellbefy ger oss en översikt över hur våra medarbetare upplever arbetsplatsen och sina roller. Det är värdefullt för oss att genom veckovisa pulsmätningarna kunna identifiera utmaningar."

Karsten - People and culture
Thomas - VD Avantime
"Ett flexibelt verktyg som också gör det möjligt för oss att göra vissa punktvisa ”pulsmätningar” för att följa upp aktuella frågeställningar kopplade till arbetsmiljön. Wellbefy levererar ett högt värde i förhållande till dess kostnad."

Tomas - VD
Beatrice -  Global HR business partner Northmill
"Att använda Wellbefy som pulsmätningsverktyg bidrar med ett enormt värde då vi kontinuerligt och på ett proaktivt sätt kan följa upp på hela organisationen."

Beatrice - Global HR Business Partner
Snabbguide

Vad är eNPS?

eNPS står för Employee Net Promoter Score, och visar hur mycket medarbetarna skulle rekommendera sin arbetsgivare till vänner och bekanta. Ett nyckeltal som värderas högst i de flesta organisationers medarbetarundersökningar och pulsmätningar. Nyckeltalet är enkelt att följa över tid och kan ställas i parallell till andra nyckeltal som exempelvis cNPS, Customer Net Promoter Score (Kundlojalitet, eller NKI i svenska sammanhang). eNPS är ett intressant nyckeltal som ger en bild över hur högt ambassadörskap det finns bland medarbetarna. Vilket i sin tur kan ge en indikation om hur organisationens attraktionskraft är till nya medarbetare. Skillnaden mellan eNPS och NMI (Nöjd medarbetarindex) är att det sistnämna istället bygger på flera olika frågor och syftar på medarbetarens nöjdhet av arbetsplatsen.

Hur mäts eNPS?

eNPS är baserad på en fråga:

"Hur troligt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till en vän eller bekant?"

Svaret är graderat på en skala mellan 0-10. Som visar hur många medarbetare som är kritiska respektive ambassadörer.

Svar 0-6: "Kritiker"Svar 7-8 "Passiv" (denna grupp räknas bort i beräkningen)

Svar 9-10 "Ambassadör"Svaret redovisas mellan -100% (sämsta) till 100% (bästa). Beräkningen av eNPS= antal ambassadörer (%) - antal kritiker (%)

Syftet med eNPS

Syftet med eNPS är att få en snabb överblick över medarbetarnas upplevelse av att arbeta i organisationen. Eftersom frågan är så bred förmår den fånga upp det allra mesta som påverkar en medarbetare. Det går även relativt enkelt att mäta det ofta. Företaget får bra information som kan användas i Employer Branding arbetet.

Det som man behöver ta hänsyn till är att eNPS inte ger tillräcklig information om organisationens styrkor eller utmaningar. Vilket innebär att frågan i sig behöver en del kompletterande frågor för att ge en djupare förståelse av eNPS resultatet. Men framförallt för att förstå nästa steg kring vilka åtgärder som bör tas.

Kostnadsfri analys!

Använd vårt analysverktyg kostnadsfritt för att utvärdera eNPS i er organisation! Få en djupanalys av eNPS med era styrkor och utmaningar.

*När du anmält intresse kommer du få ut ett mejl med inlogg till analysverktyg!
Vad roligt att du vill testa vårt analysverktyg! Vi hör av oss inom kort.
Oj, något verkar ha gått fel... Kolla så att du fyllt i din mejladress rätt!
Wellbefy desktop

eNPS enligt Wellbefy

Vill du vara med i skapandet av en mer hållbar organisation? Få en högre frisknärvaro och gladare medarbetare? Wellbefy mäter medarbetarens upplevelse av arbetsplatsen. Allt från ledarskap, engagemang, stress och personlig utveckling. Det blir en unik holistisk överblick över medarbetarens upplevda tillvaro. En överblick som ger er möjligheten att gå in med de rätta punktinsatserna på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Självklart mäter vi även eNPS men tillsammans med annan data gör vi eNPS mer greppbart.

Kontakta oss