Hälsobokslut

Vill ni ha ökad produktivitet och lönsamhet? Ge då hälsa och välmående en plats på agendan och vara en del av er affärsutveckling.

Hälsobokslut ger er god förståelse över hälsans ekonomiska siffror

Begreppet bokslut vet majoriteten om vad det är, mer eller mindre. Hälsobokslut är tyvärr inte lika välkänt. Ett hälsobokslut innebär att visa siffror som skapar förståelse över hälsostatusen på arbetsplatsen. En summering på året som har gått. Värdet med att göra ett hälsobokslut varje år är att det ge er möjlighet att bli medvetna om hur ert humankapital mår och påverkar verksamheten. Det ge er goda förutsättningar att göra rätt insatser och förstå effekten av god arbetsmiljö och hälsa. Något som de flesta tycker är extra bra med ett hälsobokslut är att det många gånger upplevda mjuka och komplexa personalhälsan sätts i siffror. Vilket gör att det blir enklare att mäta och förstå de ekonomiska vinsterna i god personalhälsa.


Hade ni velat göra ett hälsobokslut? Är ni osäkra på hur eller inte har tiden? Då kan vårt verktyg Health Analytics vara något för er. Health Analytics är ett heltäckande hälsoverktyg som gör er uträkning och analys på automatik kontinuerligt. Det innebär att ni slipper trycka in en väldans massa siffror själva. Enkelt och långsiktigt kan ni följa hur er organisation mår. Verktyget hjälper er att följa trender och se era styrkor och utmaningar. Systematiskt arbetar ni även smart med OSA (Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).


Tillämpning av hälsobokslut

mät följande

Frisknärvaro

Personalomsättning

Sjukfrånvaro

Jämställdhet

Hälsoindex

Personalens utveckling

Personalekonomi

Arbetsmiljö