Hur mår dina

medarbetare?

Genom välmående medarbetare föds en hållbar organisation

Är ni redo för att skapa en mer hållbar och frisk arbetsplats som främjar personalens välmående? 

Vi har verktygen som ni behöver!


Analys och data som hjälper er att utvecklas

Att medarbetarna är en väsentlig del i organisationens utveckling är ingen nyhet. Men visste du att medarbetarnas engagemang kan öka med upp till 72 procent med hjälp av hälsofrämjande insatser? Organisatoriskt välmående och hälsa kan upplevas komplex. Men vi på Wellbefy gör det komplexa tydlig och enkelt att förstå. Vi har tagit fram ett smart analysverktyg som ger unika mätsiffror för hur er organisation utvecklas. Genom vecko- eller månadsvisa pulsmätningar kan ni följa teamens välmående kontinuerligt. Vi hjälper er att tar rätt beslut på rätt ställe så att ni kan utvecklas i rätt riktning och blir en hållbar och attraktiv organisation.

Verktyg baserat på forskning

Wellbefy Health Analytics är baserad på två modeller och vedertagen forskning inom psykosocial hälsa. Med hjälp av Karaseks Krav- Kontroll och Stödmodell samt Antonovskys KASAM ger vi organisationer den inblick som många hälsoexperter rekommenderar. Uppbyggnaden av verktyget är framtagen ihop med experter inom områdena beteendevetenskap och psykologi, men även våra kunder för att ge både en bra användarupplevelse och ett korrekt förfarande enligt forskningen.

"Tillit kan ses som ett ekonomiskt smörjmedel och ökar förmågan hos organisationer att uppnå sina mål."