Wellbefy för HR

Med vår SaaS-plattform kan ni smidigt planera och sätta upp ett kontinuerligt hälso- och arbetsmiljöarbete samt utvärdera och följa upp. Det blir ett enkelt sätt för dig som ansvarig för arbetsmiljö- och hälsoarbete att dokumentera och vara systematisk. Och, kanske det viktigaste, att på ett smidigt och enkelt sätt kunna arbeta med att stärka välmående, produktivitet, energi och arbetsglädje!

Se hur Wellbefy kan hjälpa er organisation!
Boka en demo idag
Några av våra nöjda kunder

"Sedan vi införde Wellbefy har vi fått ett ökat engagemang och fokus kring hälsa och ett hållbart arbetsliv inom bolaget. Det är ett utmärkt digitalt verktyg som inspirerar oss medarbetare till mer hållbara vanor."

Ida, HR-partner Länsförsäkringar Södermanland

Exempel på ett HR & hälsoår i Wellbefy:

Arbetsmiljö-& hälsoarbetet samlat
i en plattform

Vi utmanar dagens företagshälsa med en ny metodik. Med Wellbefy kan ni börja identifiera utmaningar tidigt så att insatser kan sättas in i tid på både organisations, team och individnivå. Helt enkelt gå ifrån ett mindset där ohälsa på arbetsplatsen och sjukskrivningar är det vi arbetar med istället för hälsa och välmående. Detta är dock bara en del av vår lösning. 

Organisationer tenderar att arbeta med hälsa i silos. Alltså ha flera olika system för att hantera medarbetares mående på arbetsplatsen. Det blir svårt att dra slutsatser och vara holistisk. Med ett och samma system, Wellbefy, blir det ett enklare flöde med en bättre uppföljning, dokumentation och överblick. 

Planera, följ upp & dokumentera

Planera

Planera och skicka ut arbetsmiljöenkäter och kontinuerliga pulsmätningar.
Sätt upp ett HR & hälsoår med våra digitala hälso- och friskvårdsaktiviteter samt expertnätverk med föreläsare och coacher.

Följ upp

Följ upp på era insatser för att se om det gett effekt.
Identifiera era utmaningar och styrkor i realtid och sätt in punktinsatser där det behövs.
Ta hjälp av vårt expertnätverks artiklar, övningar och konsultation.

Dokumentera

Följ hur trenden ser ut över tid och dokumentera insatser och effekterna av dessa.
Dokumentera era tagna åtgärder på utmaningar i organisationen.

Experthjälp

Anpassade åtgärdsförslag och konsultation från ledande expertis vid behov.

Möter SAM

Möter arbetsmiljöverkets krav på ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Tydlig uppföljning

Tydlig uppföljning med trender på flera nivåer. Organisation, team och individnivå.

Följer GDPR

Individen äger sin egen hälsodata. Är anonym för organisationen och i Wellbefys system.

Mer nyfiken på oss?

Boka en demo