Wellbefy
KASAM-test

Gör vårt populära KASAM-test! För en bättre förståelse av din Känsla Av SAMmanhang.

Men först, vem är du här som? 
Privatperson som är intresserad av KASAM

Dela KASAM-test med
dina medarbetare!

Våra KASAM-test har blivit väldigt populära bland ledare/medarbetare i olika organisationer och branscher! Dela med medarbetare för reflektion, eller som en del av en hälsocheck/medarbetarundersökning eller medarbetardialog.

Kontakta oss för mer information!
Student

KASAM-test

Klicka på knappar nedan och kom direkt till test. Vi har två olika KASAM-test: ett klassiskt och ett riktat mer mot arbetsliv.
Wellbefy two phones mock up

Är du nyfiken,
vill lära dig mer,
om ditt KASAM?

Testa något av våra KASAM-test! Vi har dels gjort ett särskilt anpassat för ett arbetsliv sammanhang, men erbjuder även det klassiska testet.