Vi skapar hållbara organisationer

Välmående medarbetare = hållbar organisation

Wellbefy skapades genom mötet mellan tre innovativa människor som alla har ett starkt driv mot att vilja förändra samhället till det bättre. Idéen kommer från insikten om att det idag bara är 16 procent av den svenska befolkningen som känner sig engagerade i sitt arbete. Samtidigt finns det bevis för att det går att öka engagemanget till 72 procent med rätt hälsoinsatser. Fler och fler organisationer förstår värdet i detta, men ingen kan riktigt mäta det och förstå vilka insatser som faktiskt behövs. Ambitionen och målet för oss är att ge organisationer just dessa verktyg för att faktiskt kunna mäta de mjukare värdena som har med hälsa att göra.


Bli hållbar!

Konceptet hållbarhet är en viktig del i dagens organisationsbyggande, därför har vi på Wellbefy skapat ett mini magasin där vi skriver om de senaste trenderna inom HR och träffar olika ledare som aktivt arbetar med begreppet.