Ledare/HR

Hur kan ni med hjälp av vårt verktyg skapa en mer hälsosam och hållbar arbetsplats? 

Bli medveten med Health Analytics

På Wellbefy tror vi på att ge alla människor förutsättningar att skapa sig en god hälsa och livskvalité. Därför har vi skapat Health Analytics-verktyget för er som vill arbeta hållbart. Hållbart genom att vara uppmärksam på personalhälsan och därmed organisationens hälsostatus. Health Analytics gör det möjligt att skapa ett långsiktigt hälsofrämjande arbete som genomsyrar hela organisationen- samtidigt som det skapar mervärde och motivation för de anställda. Friska och starka medarbetare som finner balans mellan jobb och privatliv både presterar och mår bättre.

Mår alla medarbetare bra mår organisationen bra. 


1. Helhetssyn 

Helhetssyn och medvetenhet om era anställdas välmående är en viktig del i ett hälsofrämjande arbete. Genom Health Analytics får ni en snabb överblick över den rådande hälsostatusen i organisationen. Som HR kan ni även djupdyka och ta tempen på vardera team för att stötta upp och vidta rätt punktinsats. Du kan även få inblick i mätvärden som NMI / eNPS.

2. Heltäckande hälsoarbete

Ett heltäckande arbete är A och O vid arbetet med personalhälsa. För att skapa ett hållbart resultat och arbete är det väsentligt att utgå ifrån alla tre dimensioner av hälsa - fysisk, psykisk och social. Health Analytics hjälper er att arbeta främjande med en holistiskt utgångspunkt.   

3. Systematiskt och långsiktigt

Systematik och långsiktighet är två viktiga byggstenar i ert hälsoarbete. Genom Health Analytics kommer ni kunna följa trender och mäta personalhälsan systematiskt. Det bästa är - desto längre ni använder verktyget desto bättre blir det. Personalhälsa skapas för att stanna!

4. ENKELT OCH EFFEKTIvt

Vi har skapat Health Analytics med fokus på enkelhet och effektivitet. Det finns även möjlighet att integrera verktyget till andra system som används inom organisationen, samt att komplettera t.ex. medarbetarenkäter. Health Analytics kräver låg administration för att öka effektiviteten hos er!

5. VÄRDEFULLA NYCKELTAL

Health Analytics lyfter värdefulla och relevanta nyckeltal för ert strategiska arbete. Frisknärvaro, personalekonomi, hälsobokslut samt intern- och extern benchmarking. Nyckeltalen hjälper er dels med bedriften av ett hållbart hälsoarbete samt med Employer Branding.

6. Få Experthjälp

Health Analytics hjälper er att bli medvetna om era utmaningar. Men vad är steget därefter? Självklart vill vi guida er efter det. Utöver de tips som ni får genom verktyget kan ni tillsammans med våra hälsoexperter få ett skräddarsytt stöd som matchar era behov. 

Våra paket

Aktivitetstävling


Engagera medarbetarna med skräddarsydda tävlingar och aktiviteter. En aktivitetstävling utvecklad tillsammans med Motiomera.

hela verktyget


Ta del av verktyget Health Analytics för bättre psykisk, fysisk och social hälsa. 

hela verktyget + konsulttimmar

Få hela verktyget samt extra konsulttimmar utifrån ert behov.  För ökad hälsa och engagemang.

Vetenskap och forskning

Vårt verktyg baseras på vedertagen forskning inom psykosocial hälsa, där vi i huvudsak använder oss av de två modellerna KASAM samt Krav- Kontroll och Stödmodellen. Uppbyggnaden av vårt verktyg är nära framtagen med våra kunder och experter inom områdena beteendevetenskap och psykologi. Med vår långa erfarenhet inom teknikutveckling och hälsa har vi skapat ett verktyg som både är roligt och värdeskapande. Genom gamification och ett smidigt analyssystem synliggörs era styrkor och utmaningar inom arbetsmiljö och personalhälsa.