Medarbetarundersökningar

som ger effekt

Vi tror på återkommande undersökningar med ett fokus på medarbetarens upplevelse och välmående på arbetsplatsen.

Ta medarbetarenkäten ett steg längre

Medarbetarundersökningar, eller pulsmätningar som det ofta kallas idag, är ett steg på vägen för att skapa produktiva och glada medarbetare, men såklart hjälper det inte att endast skicka ut en medarbetarundersökning. Det är förståelsen, medvetenheten, och aktiviteten därefter som är det värdefulla. Med vårt verktyg blir det enkelt. Identifiera utmaningar och sätt in rätt punktinsatser där det behövs.

En unik överblick

Vi hjälper er att förstå er organisation bättre, era styrkor och utmaningar. Vilket är en viktig pusselbit i ert frekventa förändringsarbete mot att bli en hållbar organisation. En organisation där medarbetarna mår bra och producerar starka resultat. Med oss får ni en unik holistisk överblick över medarbetarnas upplevelse av arbetsplatsen (Employee Experience). Med nyckeltal så som ledarskap, stress, medarbetarskap inräknat i ekvationen.

Värdefull data med Wellbefy

Datan som er pulsmätning ger är bara värdefull när den samlas in på rätt sätt. För att arbeta smart med medarbetarundersökningar är nyckeln att göra pulsmätningar. Att få in svar frekvent, låta medarbetarna svara ofta fast på färre frågor blir data som ger er bra information om nuläget. Det skapar även systematik i ert arbete. Vilket hjälper er i ert arbetsmiljöarbete och uppföljning av Arbetsmiljöverkets föreskrift kring OSA. Hälsa är något som kan förändras väldigt fort och ju mer medvetna ni är om er hälsostatus desto enklare kan ni arbeta främjande och proaktivt.

Medarbetarundersökningar som arbetsmiljöverktyg

Enligt Arbetsmiljöverket är alla organisationer skyldiga till att arbeta systematiskt med arbetsmiljö och personalhälsa. Du som arbetsgivare har ansvar att arbeta för en god organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA - AFS 2015:4) och göra ert arbetsmiljöarbete systematiskt (SAM - AFS 2001:1). Skapa en medarbetarenkät som ni enkelt kan koppla samman till ert arbetsmiljöarbete är en viktig del. Ni behöver även göra riskbedömning och åtgärd. Vilket enklast görs med regelbunden genomgång av digitala checklistor för arbetsmiljön.


Gör det smart med en digital lösning som hjälper er att arbeta systematiskt och långsiktigt. Med både OSA och SAM. Läs mer om vilka nyckeltal vi mäter.

"Fun fact"

om medarbetarundersökningar 

Får lite mer koll kring ett smart sätt att arbeta med medarbetarundersökningar. 

Varför?

Det första ni bör ställa er innan ni bestämmer er för att göra en medarbetarundersökning är varför!? Vad är syftet och vad vill ni uppnå med det. Det kan vara allt ifrån att stärka ert hälsoarbete till att få mer information som ni kan använda i er Employer Branding arbete med att stärka medarbetarnas välmående och utveckling. 

Kommunikation

Det är stor vinst att kommunicera syftet med medarbetarundersökningar till alla medarbetare. Varför gör ni det och vad vill ni göra med informationen. Chansen blir då större att fler svarar på enkäten vilket ger er mer användbar data. 

eNPS / NMI

Employee Net Promoter Score, även kallad Nöjd Medarbetar Index, är ett välkänt mätvärde inom medarbetarundersökningar. eNPS visar värdet om medarbetarna skulle rekommenderar arbetsgivare till någon annan (läs mer om det här). Vilket har ett högt fokus på arbetet med Employer Branding. Vi på Wellbefy tror detta ska kompletteras med fokus på arbetsmiljö och välmående. Hälsostatus är ett begrepp som vi använder i vårt verktyg.

Digitalt

Att göra era medarbetarenkäten digitalt är att föredra. Vilket de flesta organisationer gör idag. Det digitala effektiviserar er uppsamling av data och er analys därefter. Det ökar även möjligheten att medarbetarna svarar då det blir mer lättillgängligt. 

Pris

Kan det vara gratis? Hur ni än vrider och vänder på det kommer arbetet bli en kostnad, antingen mycket i tid eller i mindre tid med då inköp av ett externt verktyg. Vi på Wellbefy drivs av att våra kunder ska kunna göra skillnad med vårt verktyg. Vi skapar ett smart och långsiktigt verktyg för medarbetarundersökningar. Så att ni enkelt kan fokusera på att snabbt bli medvetna och kunna göra den skillnad som ni är i behov av. Vi erbjuder ett bra pris så att ni kan lägga de extra pengarna med även tiden på att stärka er arbetsmiljö och personalhälsa. Läs mer om vår tjänst här

Så enkelt är det att komma igång!

1. Skapa ditt Wellbefy konto

Kostnadsfritt och ingen bindningstid under de första 100 dagarna!


2. Skapa dina team och bjud in alla medarbetare

Du måste få in svar från minst 4 deltagare innan du kan se resultat för att medarbetare ska förbli anonyma.


3. Svaren börjar komma in

Få kartläggning genom vår smarta och användarvänliga analys. Få feedback och stöd till åtgärd när resultat är låga.

Boka demo och kom igång med att använda Wellbefys pulsmätningsverktyg!