Medarbetar-

undersökningar

Vi tror på återkommande undersökningar med ett fokus på medarbetarens upplevelse och välmående på arbetsplatsen.

Systematisk

medarbetarundersökning

Medarbetarundersökningar är ett steg på vägen för att skapa produktiva och glada medarbetare. Men klart så löser det sig inte av att endast skicka ut en medarbetarundersökning då och då. Utan det är förståelsen och medvetenheten som är värdefull, men främst aktiviteten därefter. Överblicken hjälper er att förstå er organisation bättre, era styrkor och utmaningar. Vilket är en viktig pusselbit i ert frekventa förändringsarbete mot att bli en hållbar organisation. Nästa steg är att göra förändringen på de områden som behöver förändras.

Få värdefull data

Datan som er undersökning ger är en viktig del. Data som ni förstår och kan arbeta efter. För att arbeta smart med medarbetarundersökningar är nyckeln att göra pulsmätningar. Att få in svar frekvens och låta medarbetarna svara ofta fast på färre frågor. Data som ger er bra information om nuläget. Det skapa även systematik i ert arbete. Vilket hjälper er att arbeta systematiskt med arbetsmiljöarbetet och följa Arbetsmiljöverkets föreskrift kring OSA. Hälsa är något som kan förändras väldigt fort och ju mer medvetna ni är om er hälsostatus desto enklare kan ni arbeta främjande och proaktivt.

Medarbetarundersökningar som arbetsmiljöverktyg

Enligt Arbetsmiljöverket är alla organisationer skyldiga till att arbeta systematiskt med arbetsmiljö och personalhälsa. Du som arbetsgivare har ansvar att arbeta för en god organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA -AFS 2015:4). Skapa en medarbetarundersökning som ni enkelt kan koppla samman till ert arbetsmiljöarbete. Gör det enkelt och smart med en digital lösning som hjälper er att arbeta systematiskt och långsiktigt. Läs mer om våra frågor och mall.

"Fun fact"

om medarbetarundersökningar 

Får lite mer koll kring ett smart sätt att arbeta med medarbetarundersökningar. 

Varför?

Det första ni bör ställa er innan ni bestämmer er för att göra en medarbetarundersökning är varför!? Vad är syftet och vad vill ni uppnå med det. Det kan vara allt ifrån att stärka ert hälsoarbete till att få mer information som ni kan använda i er Emlpoyer Branding arbete med att stärka medarbetarnas välmående och utveckling. 

Kommunikation

Det är stor vinst att kommunicera syftet med medarbetarundersökningar till alla medarbetare. Varför gör ni det och vad vill ni göra med informationen. Chansen blir då större att fler svarar på enkäten vilket ger er mer användbar data. 

eNPS / NMI

Employee Net Promoter Score, även kallad Nöjd Medarbetar Index, är ett välkänt mätvärde inom medarbetarundersökningar. eNPS visar värdet om medarbetarna skulle rekommenderar arbetsgivare till någon annan (läs mer om det här). Vilket har ett högt fokus på arbetet med Employer Branding. Vi på Wellbefy tror detta ska kompletteras med fokus på arbetsmiljö och välmående. Hälsostatus är ett begrepp som vi använder i vårt verktyg.

Digitalt

Att göra era medarbetarenkäten digitalt är att föredra. Vilket de flesta organisationer gör idag. Det digitala effektiviserar er uppsamling av data och er analys därefter. Det ökar även möjligheten att medarbetarna svarar då det blir mer lättillgängligt. 

Pris

Kan det vara gratis? Hur ni än vrider och vänder på det kommer arbetet bli en kostnad, antingen mycket i tid eller i mindre tid med då inköp av ett externt verktyg. Vi på Wellbefy drivs av att våra kunder ska kunna göra skillnad med vårt verktyg. Vi skapar ett smart och långsiktigt verktyg för medarbetarundersökningar. Så att ni enkelt kan fokusera på att snabbt bli medvetna och kunna göra den skillnad som ni är i behov av. Vi erbjuder ett bra pris så att ni kan lägga de extra pengarna med även tiden på att stärka er arbetsmiljö och personalhälsa. Läs mer om vår tjänst här

Boka demo